DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma bezpečí

Pán je však věrný – on vás posílí a ochrání od zlého.Mas o Senhor é fiel; ele os fortalecerá e os guardará do Maligno.
Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se měl bát? Hospodin je síla mého života, z koho bych měl mít strach?O Senhor é a minha luz e a minha salvação; de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio; de quem terei medo?
Ve skrýši Nejvyššího kdo přebývá, ve stínu Všemohoucího bude spočívat. Hospodinu řeknu: „Jsi mé útočiště, můj hrad, můj Bůh, na něhož spoléhám!“Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-poderoso pode dizer ao Senhor: “Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio”.
Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná.Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade.
Ty jsi má skrýše, před úzkostí mě chráníš, vítězným jásotem mě obklopíš! sélaTu és o meu abrigo; tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Pausa
Pokojně uléhám, pokojně spím – ty sám, Hospodine, mě chráníš v bezpečí.Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança.
Hospodin je dobrý, útočištěm je v den soužení, zná se k těm, kdo v něj doufají.O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam.
Své břímě uval na Hospodina, on se o tebe postará; on přece nikdy nenechá poctivé padnout do bláta.Entregue suas preocupações ao Senhor, e ele o susterá; jamais permitirá que o justo venha a cair.
Rozvážný vidí hrozbu a vyhne se jí, prosťáčci však jdou dál, až na to doplatí.O prudente percebe o perigo e busca refúgio; o inexperiente segue adiante e sofre as conseqüências.
Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly najdeš bezpečí, štít jeho věrnosti tě obklopí!Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio; a fidelidade dele será o seu escudo protetor.
Člověka s pevným postojem chráníš dokonalým pokojem, vždyť spoléhá se na tebe.Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia.
Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je uchránil před zlým.Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do Maligno.
Hospodin dokoná se mnou své záměry; tvá láska, Hospodine, trvá navěky – neopouštěj prosím dílo rukou svých!O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo! Teu amor, Senhor, permanece para sempre; não abandones as obras das tuas mãos!
Kdo žije poctivě, v bezpečí žít bude, kdo pokřivil svou cestu, bude odhalen.Quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto.
Nespěme tedy jako ostatní, ale bděme a buďme střízliví.Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios.
Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat na člověka.É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens.
Ano, občerstvím duši znavených a duši chřadnoucích nasytím.Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido.
Hospodinovo jméno je pevnou věží; spravedlivý se uchýlí do jeho bezpečí.O nome do Senhor é uma torre forte; os justos correm para ela e estão seguros.
Jen on je má skála, moje spása, nepadnu nikdy, on je můj pevný hrad!Somente ele é a rocha que me salva; ele é a minha torre segura! Jamais serei abalado!
Spoléhej na Hospodina, konej dobro, obývej zemi a žij v bezpečí.Confie no Senhor e faça o bem; assim você habitará na terra e desfrutará segurança.
Hospodin je útočištěm utlačených, útočištěm je v dobách soužení.O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade.
Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás.Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao Diabo, e ele fugirá de vocês.
Uzavírám s vámi tuto smlouvu: Veškeré tvorstvo už nikdy nebude vyhubeno záplavou vody. Už nikdy nenastane potopa, jež by zničila zemi.Estabeleço uma aliança com vocês: Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio; nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra.
Zpívejte Bohu, jeho jménu hrajte, Jezdci na oblacích cestu připravte – Hospodin je jeho jméno, před ním jásejte! Ochránce vdov, otec sirotků je Bůh ve svém svatém příbytku.Cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens; seu nome é Senhor! Exultem diante dele! Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação.
Uzdrav mě, Hospodine, a budu zdráv, zachraň mě, a budu zachráněn – má chvála patří tobě!Cura-me, Senhor, e serei curado; salva-me, e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo.

Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát.Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Kdo jsem ale já a co je můj lid, abychom mohli přinést tak štědrý dar? To od tebe pochází všechno – to, co jsme dali, bylo z tvé ruky!

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!