DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma materialismus

Nic jsme na svět nepřinesli a nic si také neodneseme. Máme-li tedy jídlo a oděv, můžeme být spokojeni.For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. And having food and clothing, with these we shall be content.
Kdo miluje peníze, peněz se nenasytí; kdo miluje hojnost, nemá nikdy dost. I to je marnost.He who loves silver will not be satisfied with silver; Nor he who loves abundance, with increase. This also is vanity.
Nehromaďte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde zloději vykopávají a kradou. Raději si hromaďte poklady v nebi, kde je mol a rez neničí a zloději nevykopávají ani nekradou.Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy and where thieves break in and steal; but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal.
Co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale sám sobě uškodil?For what will it profit a man if he gains the whole world, and loses his own soul?
Tehdy všem řekl: „Dejte si pozor, varujte se veškeré chamtivosti! Život přece nespočívá v hromadění majetku.“And He said to them, “Take heed and beware of covetousness, for one’s life does not consist in the abundance of the things he possesses.”
Veďte nezištný život a buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť on řekl: „Nikdy tě neopustím a nikdy nenechám,“Let your conduct be without covetousness; be content with such things as you have. For He Himself has said, “I will never leave you nor forsake you.”
Proto se nedíváme na to, co je vidět, ale na to, co vidět není. Vše viditelné je totiž dočasné, ale neviditelné je věčné.While we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal.
Ti, kdo touží zbohatnout, upadají do pasti pokušení a do mnoha pošetilých a škodlivých tužeb stahujících lidi do zkázy a záhuby.But those who desire to be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and harmful lusts which drown men in destruction and perdition.
Lepší je málo s úctou k Hospodinu než velké poklady s neklidem.Better is a little with the fear of the Lord, Than great treasure with trouble.
Z lůna své matky vyšel nahý a stejně, jak přišel, zase odchází – vůbec nic si s sebou neodnese přes všechno svoje pachtění.As he came from his mother’s womb, naked shall he return, To go as he came; And he shall take nothing from his labor Which he may carry away in his hand.
Vždyť tam, kde máš poklad, budeš mít i srdce.For where your treasure is, there your heart will be also.
Získat moudrost je nad ryzí zlato, nad stříbro nejčistší je získat rozumnost.How much better to get wisdom than gold! And to get understanding is to be chosen rather than silver.
Ježíš odpověděl: „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek, rozdej ho chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj mě.“Jesus said to him, “If you want to be perfect, go, sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven; and come, follow Me.”
Těm, kdo jsou v tomto světě bohatí, klaď na srdce, ať nejsou domýšliví. Ať nespoléhají na nejisté bohatství, ale na Boha, který nám dává hojnost všeho k užívání.Command those who are rich in this present age not to be haughty, nor to trust in uncertain riches but in the living God, who gives us richly all things to enjoy.
Pokud jde o ženy, ať se zdobí upraveným oděvem, cudně a rozumně, ne nápadnými účesy, zlatem, perlami nebo drahými róbami, ale dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se hlásí ke zbožnosti.In like manner also, that the women adorn themselves in modest apparel, with propriety and moderation, not with braided hair or gold or pearls or costly clothing, but, which is proper for women professing godliness, with good works.
Umrtvěte proto své pozemské sklony – smilstvo, nečistotu, vášeň, zlé choutky a hlavně chamtivost (což je modlářství)Therefore put to death your members which are on the earth: fornication, uncleanness, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry.
Klam a lživá slova ode mne vzdal, nedávej mi bohatství ani chudobu. Syť mě pokrmem tak, jak potřebuji.Remove falsehood and lies far from me; Give me neither poverty nor riches— Feed me with the food allotted to me.
Co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale sám sobě uškodil? Co dá člověk na oplátku za svůj život?For what profit is it to a man if he gains the whole world, and loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul?
Opravdu velikým ziskem je ovšem zbožnost, která umí být spokojená s tím, co má.Now godliness with contentment is great gain.
Jméno je cennější než spousta peněz, nad stříbro a zlato je být oblíben.A good name is to be chosen rather than great riches, Loving favor rather than silver and gold.
Celý den jenom toužebně touží, spravedlivý však rozdává a neskrblí.He covets greedily all day long, But the righteous gives and does not spare.
Jen je zahlédneš, bohatství už tu není, roztáhne křídla jako orel, k nebi uletí!Will you set your eyes on that which is not? For riches certainly make themselves wings; They fly away like an eagle toward heaven.
V soudný den majetek nijak neprospěje, poctivost ale zachraňuje před smrtí.Riches do not profit in the day of wrath, But righteousness delivers from death.
Majetek bohatého je jeho pevnou tvrzí, nepřekonatelnou zdí je v jeho představách.The rich man’s wealth is his strong city, And like a high wall in his own esteem.
Celé to množství věřících mělo jedno srdce a jednu duši. Nikdo nic nenazýval svým vlastním majetkem, ale měli všechno společné.Now the multitude of those who believed were of one heart and one soul; neither did anyone say that any of the things he possessed was his own, but they had all things in common.

Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď totiž bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se bude toho jednoho držet a tím druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.No one can serve two masters; for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Vždyť to, co se počítá, je ochota. Dar je vzácný podle toho, co člověk má, ne podle toho, co nemá.

Náhodný Biblický verš

V nikom jiném není spása – na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni!Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Vždyť to, co se počítá, je ochota. Dar je vzácný podle toho, co člověk má, ne podle toho, co nemá.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!