DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma naděje

«For I know the plans I have for you, declares the LORD… Jeremiah 29:11»
Já sám přece vím, jak o vás přemýšlím, praví Hospodin. Mám v úmyslu váš prospěch, a ne neštěstí; chci vám dát budoucnost a naději.For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future.
Proč jsi sklíčená, duše má, proč jsi ve mně tak ztrápená? Spolehni na Boha – ještě mu budu děkovat; on je můj Bůh, má záchrana!Why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise him, my Savior and my God.
Kdo ale v Hospodina doufají, ti nabývají nových sil: Vznášejí se jako na orlích perutích, běží a nejsou vyčerpáni, kráčí a nejsou znaveni.But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles; they will run and not grow weary, they will walk and not be faint.
Hospodin tě ochrání před vším zlým, tvou duši ochrání. Hospodin ochrání tvé vycházení i vcházení jak nyní, tak i navěky!The Lord will keep you from all harm— he will watch over your life; the Lord will watch over your coming and going both now and forevermore.
Kéž vás tedy Bůh naděje naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, tak aby vaše naděje rostla mocí Ducha svatého stále víc a víc.May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit.
Pojďte ke mně, všichni upracovaní a obtěžkaní, a já vám dám odpočinout.Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest.
Víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, jež nevidíme.Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see.
Do té doby nám zůstává víra, naděje a láska, tato trojice; ale největší z nich je láska.And now these three remain: faith, hope and love. But the greatest of these is love.
A nejen to; chlubíme se i souženími, neboť víme, že soužení působí vytrvalost, vytrvalost spolehlivost a spolehlivost naději.Not only so, but we also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance; perseverance, character; and character, hope.
Ty jsi má skrýše a můj štít, tvé slovo je mou nadějí.You are my refuge and my shield; I have put my hope in your word.
Držme se neochvějné naděje, kterou vyznáváme – vždyť Ten, který dal zaslíbení, je věrný.Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful.
Buďte silní a v srdci stateční, všichni, jichž nadějí je Hospodin!Be strong and take heart, all you who hope in the Lord.
Když ale doufáme v to, co nevidíme, pak to trpělivě očekáváme.But if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently.
Já ale Hospodina vyhlížím, čekám na Boha – on mě zachrání, můj Bůh mě vyslyší!But as for me, I watch in hope for the Lord, I wait for God my Savior; my God will hear me.
Dlouhé čekání unavuje srdce, naplněná touha je stromem života.Hope deferred makes the heart sick, but a longing fulfilled is a tree of life.
Můj úděl je Hospodin, říkám si, v něj složím svoji naději.I say to myself, “The Lord is my portion; therefore I will wait for him.”
Veď mě a uč mě pravdě své, vždyť ty jsi Bůh, můj Zachránce, na tebe spoléhám každý den!Guide me in your truth and teach me, for you are God my Savior, and my hope is in you all day long.
Spoléhám na Hospodina, spoléhám celou duší, v jeho slově skládám naději.I wait for the Lord, my whole being waits, and in his word I put my hope.
Kéž je s námi tvá láska, Hospodine, jako je v tobě naše naděje!May your unfailing love be with us, Lord, even as we put our hope in you.
Tato naděje není klamná; vždyť Bůh do našich srdcí vylil svou lásku skrze Ducha svatého, jehož nám daroval.And hope does not put us to shame, because God’s love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit, who has been given to us.
Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám ve svém velikém milosrdenství daroval nový život, když vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých. Povolal nás k živé naději.Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ! In his great mercy he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead.
Duch Panovníka Hospodina na mně spočívá, abych nesl dobré zprávy ubohým. Poslal mě ovázat srdce ztrápených, vyhlásit svobodu zajatým a propuštění spoutaným.The Spirit of the Sovereign Lord is on me, because the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives and release from darkness for the prisoners.
Zasvěťte svá srdce Pánu Kristu a buďte připraveni podat odpověď každému, kdo se vás zeptá na důvod vaší naděje.But in your hearts revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect.
Je jedno tělo a jeden Duch, jedna naděje, k níž jsme byli povoláni.There is one body and one Spirit, just as you were called to one hope when you were called.
Jim, a to i mezi pohany, se Bůh rozhodl svěřit bohatství tohoto slavného tajemství: Kristus je ve vás! Ta naděje slávy!To them God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory.

Právě tak zachutná tvé duši moudrost – najdeš-li ji, budoucnost patří tobě, tvá naděje tě nezklame!Know also that wisdom is like honey for you: If you find it, there is a future hope for you, and your hope will not be cut off.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Dar otvírá člověku dveře, i před velikány jej přivede.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!