DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma nanebevstoupení

 • Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel.
 • Potom je vyvedl až k Betanii, zvedl ruce a požehnal jim; a když jim žehnal, vzdálil se od nich a byl nesen do nebe.
 • A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli: „Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet.“
 • Když jim to Pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží.
 • Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět. Teď svět opouštím a navracím se k Otci.
 • V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo.
 • Vpravdě veliké je tajemství zbožnosti:
  Byl zjeven v těle,
  ospravedlněn Duchem,
  viděn od andělů,
  hlásán národům,
  došel víry ve světě,
  byl přijat do slávy.
 • Ježíš jí řekl: „Nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k Otci. Ale jdi k mým bratřím a pověz jim, že vystupuji k Otci svému i Otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu.“
 • Ježíš řekl: „Ještě krátký čas budu s vámi, pak odejdu k tomu, který mě poslal.“
 • Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci.
 • Byl vyvýšen na pravici Boží a přijal Ducha svatého, kterého Otec slíbil; nyní jej seslal na nás, jak to vidíte a slyšíte.
 • Co až uvidíte Syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve?

Biblický verš dne

Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Denní oznámeníE-mailFacebookAndroid-appNa vašem webu

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!