DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma ochrana

«Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Efezským 6:11»
Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil.
Tys má skrýše, ty mě chráníš před soužením, nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem. -Sela-You are my hiding place; You shall preserve me from trouble; You shall surround me with songs of deliverance. Selah
Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.God is our refuge and strength, A very present help in trouble.
Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě.Be strong and of good courage, do not fear nor be afraid of them; for the Lord your God, He is the One who goes with you. He will not leave you nor forsake you.
Proto smíme říkat s důvěrou: ‚Pán při mně stojí, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk?‘So we may boldly say: “The Lord is my helper; I will not fear. What can man do to me?”
Žádná zbraň vyrobená proti tobě se nesetká se zdarem, každý jazyk, jenž proti tobě povstane na soudu, usvědčíš ze svévole. Toto je dědictví Hospodinových služebníků, jejich spravedlnost je ode mne, je výrok Hospodinův.“No weapon formed against you shall prosper, And every tongue which rises against you in judgment You shall condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, And their righteousness is from Me,” Says the Lord.
Podal jsi mi štít své spásy, tvoje pravice mě podepírá, tvá mírnost mé síly rozmnožila. Dals volnost mým krokům, nohy se mi nepodvrtnou.You have also given me the shield of Your salvation; Your right hand has held me up, Your gentleness has made me great. You enlarged my path under me, So my feet did not slip.
Ochraňuj mě, Bože, utíkám se k tobě!Preserve me, O God, for in You I put my trust.
Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet.The Lord will fight for you, and you shall hold your peace.
Hospodin je při mně, nebojím se. Co by mi mohl udělat člověk?The Lord is on my side; I will not fear. What can man do to me?
Tys má skrýš a štít můj, čekám na tvé slovo.You are my hiding place and my shield; I hope in Your word.
Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.I can do all things through Christ who strengthens me.
Já sám až do vašeho stáří, až do šedin vás budu nosit. Já jsem vás učinil a já vás ponesu, budu vás nosit a zachráním.Even to your old age, I am He, And even to gray hairs I will carry you! I have made, and I will bear; Even I will carry, and will deliver you.
S Bohem, jehož cesta je tak dokonalá! To, co řekne Hospodin, je protříbené. On je štítem všech, kteří se k němu utíkají.As for God, His way is perfect; The word of the Lord is proven; He is a shield to all who trust in Him.
Já však budu zpívat o tvé síle, nad tvým milosrdenstvím hned zrána budu plesat. Vždyť ses mi stal nedobytným hradem, útočištěm v den soužení mého.But I will sing of Your power; Yes, I will sing aloud of Your mercy in the morning; For You have been my defense And refuge in the day of my trouble.
Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.Keep your heart with all diligence, For out of it spring the issues of life.
Ze všech stran jsi mi však, Hospodine, štítem, tys má sláva, ty mi zvedáš hlavu.But You, O Lord, are a shield for me, My glory and the One who lifts up my head.
Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us?
Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese.I have set the Lord always before me; Because He is at my right hand I shall not be moved.
Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka.It is better to trust in the Lord Than to put confidence in man.
Všechna Boží řeč je protříbená, on je štítem těch, kteří se k němu utíkají.Every word of God is pure; He is a shield to those who put their trust in Him.
Pevná věž je Hospodinovo jméno, k němu se uteče spravedlivý jak do hradu.The name of the Lord is a strong tower; The righteous run to it and are safe.
Či myslíš, že bych nemohl poprosit svého Otce, a poslal by mi ihned víc než dvanáct legií andělů?Or do you think that I cannot now pray to My Father, and He will provide Me with more than twelve legions of angels?
Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.He shall cover you with His feathers, And under His wings you shall take refuge; His truth shall be your shield and buckler.
Kdo je Bůh krom Hospodina, kdo je skála, ne-li Bůh náš!For who is God, except the Lord? And who is a rock, except our God?

Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se pře vdovy.Learn to do good; Seek justice, Rebuke the oppressor; Defend the fatherless, Plead for the widow.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: ‚Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.‘

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!