DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma plánování

«Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny. Přísloví 16:3»
Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny.Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established.
Chce-li někdo z vás stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, má-li dost na dokončení stavby?For which of you, intending to build a tower, sitteth not down first, and counteth the cost, whether he have sufficient to finish it?
Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace, and not of evil, to give you an expected end.
Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin.A man's heart deviseth his way: but the Lord directeth his steps.
Kéž ti dá, po čem tvé srdce touží, kéž splní každý tvůj záměr!Grant thee according to thine own heart, and fulfil all thy counsel.
Plány selžou bez společné porady, kdežto při množství rádců se uskuteční.Without counsel purposes are disappointed: but in the multitude of counsellors they are established.
Člověk má v srdci mnoho plánů, ale úradek Hospodinův obstojí.There are many devices in a man's heart; nevertheless the counsel of the Lord, that shall stand.
Ohlas mi zrána své milosrdenství, neboť doufám v tebe. Dej mi poznat cestu, po níž mám jít, neboť k tobě pozvedám svou duši.Cause me to hear thy lovingkindness in the morning; for in thee do I trust: cause me to know the way wherein I should walk; for I lift up my soul unto thee.
Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas.To every thing there is a season, and a time to every purpose under the heaven.
Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův.For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord.
Neštvi se za bohatstvím, z vlastního rozumu toho zanech.Labour not to be rich: cease from thine own wisdom.
Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce.So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom.
Také toto pochází od Hospodina zástupů. Podivuhodný je ve svém úradku, veliký ve své pohotové pomoci.This also cometh forth from the Lord of hosts, which is wonderful in counsel, and excellent in working.
Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts.
Nám však to Bůh zjevil skrze Ducha; Duch totiž zkoumá všechno, i hlubiny Boží.But God hath revealed them unto us by his Spirit: for the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God.
Ovšem, Panovník Hospodin nečiní nic, aniž by zjevil své tajemství prorokům, svým služebníkům.Surely the Lord God will do nothing, but he revealeth his secret unto his servants the prophets.
Nezáviď násilníkovi, žádnou z jeho cest si nezvol. Neboť Hospodin má neupřímného v ohavnosti, s přímými však je v důvěrném obecenství.Envy thou not the oppressor, and choose none of his ways. For the froward is abomination to the Lord: but his secret is with the righteous.

Biblický verš dne

Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!