DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma přátelství

«Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Jan 15:13»
V každičkém čase miluje přítel, zrodil se bratrem pro doby soužení.A friend loves at all times, and a brother is born for a time of adversity.
Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.Greater love has no one than this: to lay down one’s life for one’s friends.
Přátelit se s kdekým je ke škodě; kdo však miluje, přilne víc než bratr.One who has unreliable friends soon comes to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother.
Kdo stojí o lásku, přikrývá přestoupení, ale kdo je přetřásá, rozlučuje důvěrné přátele.Whoever would foster love covers over an offense, but whoever repeats the matter separates close friends.
Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně!How good and pleasant it is when God’s people live together in unity!
Upadne-li jeden, druh jej zvedne. Běda samotnému, který upadne; pak nemá nikoho, kdo by ho zvedl.If either of them falls down, one can help the other up. But pity anyone who falls and has no one to help them up.
Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná.Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God.
Přepadnou-li jednoho, postaví se proti nim oba. A nit trojitá se teprv nepřetrhne!Though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of three strands is not quickly broken.
Proradný člověk vyvolává sváry a klevetník rozlučuje důvěrné přátele.A perverse person stirs up conflict, and a gossip separates close friends.
Kdo své milosrdenství bližnímu odepírá, ten opouští bázeň Všemocného.Anyone who withholds kindness from a friend forsakes the fear of the Almighty.
A tak máme od něho toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra.And he has given us this command: Anyone who loves God must also love their brother and sister.
Železo se ostří železem a jeden ostří tvář druhého.As iron sharpens iron, so one person sharpens another.
Lépe dvěma než jednomu, mají dobrou mzdu ze svého pachtění.Two are better than one, because they have a good return for their labor.
Neklamte se: ‚špatná společnost kazí dobré mravy.‘Do not be misled: “Bad company corrupts good character.”
Svého přítele a přítele svého otce neopouštěj, ale v den svých běd nechoď ani do domu vlastního bratra. Lepší je blízký soused než vzdálený bratr.Do not forsake your friend or a friend of your family, and do not go to your relative’s house when disaster strikes you— better a neighbor nearby than a relative far away.
Proradná stvoření! Což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím.You adulterous people, don’t you know that friendship with the world means enmity against God? Therefore, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God.
Toužím vás spatřit, abych se s vámi sdílel o některý duchovní dar a tak vás posílil, to jest abychom se spolu navzájem povzbudili vírou jak vaší, tak mou.I long to see you so that I may impart to you some spiritual gift to make you strong— that is, that you and I may be mutually encouraged by each other’s faith.
Cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe.‘Honor your father and mother,’ and ‘love your neighbor as yourself.’
Bůh, jenž osamělé usazuje v domě, vyvádí vězně k šťastnému životu; odbojníci však zůstanou ve vyprahlé zemi.God sets the lonely in families, he leads out the prisoners with singing; but the rebellious live in a sun-scorched land.

Biblický verš dne

Vždyť je-li zde tato ochota, pak je dar před Bohem cenný podle toho, co kdo má, ne podle toho, co nemá.

Náhodný Biblický verš

A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Vždyť je-li zde tato ochota, pak je dar před Bohem cenný podle toho, co kdo má, ne podle toho, co nemá.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!