DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma přátelství

«Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Jan 15:13»
V každičkém čase miluje přítel, zrodil se bratrem pro doby soužení.Přítel miluje za všech okolností, bratr se rodí pro chvíle trápení.
Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.
Přátelit se s kdekým je ke škodě; kdo však miluje, přilne víc než bratr.Jsou tací přátelé, co jsou jen ke škodě; bližší než bratr je ale ten, který miluje.
Kdo stojí o lásku, přikrývá přestoupení, ale kdo je přetřásá, rozlučuje důvěrné přátele.Kdo stojí o lásku, přikrývá všechny viny, ten, kdo je připomíná, rozeštve přátele.
Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně!Jak je to vzácné a jak příjemné, když bratři žijí spolu v jednotě!
Upadne-li jeden, druh jej zvedne. Běda samotnému, který upadne; pak nemá nikoho, kdo by ho zvedl.Padne-li jeden z nich, druhý ho zvedne, padne-li osamělý, běda, kdo zvedne jej?!
Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná.Milujme jedni druhé, milovaní – vždyť láska je z Boha. Každý, kdo miluje, se narodil z Boha a zná Boha.
Přepadnou-li jednoho, postaví se proti nim oba. A nit trojitá se teprv nepřetrhne!Je-li napaden jeden, dva spolu odolají; trojitý provázek se těžko přetrhne!
Proradný člověk vyvolává sváry a klevetník rozlučuje důvěrné přátele.Zvrácený člověk rozsívá sváry, pomlouvač rozeštve i dobré přátele.
Kdo své milosrdenství bližnímu odepírá, ten opouští bázeň Všemocného.Kdo není oddaný svému příteli, úctu k Všemohoucímu opouští.
A tak máme od něho toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra.Máme tedy od něj toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i bratra.
Železo se ostří železem a jeden ostří tvář druhého.Železo se brousí železem, tak přítel brousí svého přítele.
Lépe dvěma než jednomu, mají dobrou mzdu ze svého pachtění.Lépe je dvěma nežli samotnému; jejich námaha má štědrou odměnu.
Neklamte se: ‚špatná společnost kazí dobré mravy.‘Nepleťte se: „Špatné vztahy kazí mravy.“
Svého přítele a přítele svého otce neopouštěj, ale v den svých běd nechoď ani do domu vlastního bratra. Lepší je blízký soused než vzdálený bratr.Svého ani otcova přítele neopouštěj. Do domu svého bratra nechoď v nesnázích – lepší je blízký soused než bratr vzdálený!
Proradná stvoření! Což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím.Vy nevěrníci! Nevíte, že přátelství se světem znamená nepřátelství s Bohem? Kdokoli se rozhodne být přítelem světa, stává se Božím nepřítelem.
Toužím vás spatřit, abych se s vámi sdílel o některý duchovní dar a tak vás posílil, to jest abychom se spolu navzájem povzbudili vírou jak vaší, tak mou.Toužím se s vámi setkat, abych se s vámi podělil o nějaký duchovní dar k vašemu posílení, to jest, abychom se navzájem povzbudili: vy mojí vírou a já vaší.
Cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe.‚Cti otce i matku‘ a ‚miluj svého bližního jako sám sebe.‘
Bůh, jenž osamělé usazuje v domě, vyvádí vězně k šťastnému životu; odbojníci však zůstanou ve vyprahlé zemi.Osamělým dává Bůh rodinu, vězně vyvádí na svobodu, vzpurní však obývají pustinu.

Biblický verš dne

Řekl jim: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!