DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma pomluvy

«Utrhač, kudy chodí, roznáší důvěrnosti, kdežto kdo je duchem věrný, ukryje to. Přísloví 11:13»
Proradný člověk vyvolává sváry a klevetník rozlučuje důvěrné přátele.Zvrácený člověk rozsívá sváry, pomlouvač rozeštve i dobré přátele.
Ten, kdo žije bezúhonně, ten, kdo jedná spravedlivě, ten, kdo ze srdce zastává pravdu, nemá pomlouvačný jazyk, druhému nedělá nic zlého, na svého druha nekydá hanu.Kdo žije bezúhonně a jedná spravedlivě, kdo mluví pravdu ze srdce, kdo jazykem svým nepomlouvá, neškodí bližnímu a neostouzí druha.
Utrhač, kudy chodí, roznáší důvěrnosti, kdežto kdo je duchem věrný, ukryje to.Mluvka roznáší tajemství, kudy chodí, zodpovědný člověk je umí zachovat.
Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost.Z vašich úst ať nevychází nic zlého; vaše slova ať jsou dobrá, posilující tam, kde je potřeba, a užitečná těm, kdo je uslyší.
Rouhač ústy uvádí druha do zkázy, kdežto spravedliví budou zachováni věděním.Ústa bezbožných ubližují bližním, spravedlivé zachrání jejich vědění.
Kdo skrývá nenávist za zrádné rty, i ten, kdo šíří pomluvy, je hlupák.Kdo skrývá nenávist, je lhář, kdo šíří pomluvy, je hňup.
Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně.Blaze vám, když vám budou zlořečit a pronásledovat vás a šířit o vás všelijaké zlé a lživé řeči kvůli mně.
Střez svůj jazyk před zlobou a své rty před záludnými řečmi.Pak tedy chraň svůj jazyk před zlem, ve tvých rtech ať není žádná lest.
Mírný jazyk je stromem života, kdežto pokřivený rozkládá ducha.Krotký jazyk je stromem života, je-li však pokřivený, ducha podlomí.
Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království? Nemylte se: Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení, ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království.Copak nevíte, že nespravedliví nebudou mít podíl na Božím království? Nepleťte se: Smilníci, modláři, cizoložníci, rozkošníci, zvrhlíci, zloději, lakomci, opilci, pomlouvači ani vydřiduchové nebudou mít podíl na Božím království.

Biblický verš dne

Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!