DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma přátelství

«Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Jan 15:13»
V každičkém čase miluje přítel, zrodil se bratrem pro doby soužení.A friend loves at all times, And a brother is born for adversity.
Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.Greater love has no one than this, than to lay down one’s life for his friends.
Přátelit se s kdekým je ke škodě; kdo však miluje, přilne víc než bratr.A man who has friends must himself be friendly, But there is a friend who sticks closer than a brother.
Kdo stojí o lásku, přikrývá přestoupení, ale kdo je přetřásá, rozlučuje důvěrné přátele.He who covers a transgression seeks love, But he who repeats a matter separates friends.
Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně!Behold, how good and how pleasant it is For brethren to dwell together in unity!
Upadne-li jeden, druh jej zvedne. Běda samotnému, který upadne; pak nemá nikoho, kdo by ho zvedl.For if they fall, one will lift up his companion. But woe to him who is alone when he falls, For he has no one to help him up.
Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná.Beloved, let us love one another, for love is of God; and everyone who loves is born of God and knows God.
Přepadnou-li jednoho, postaví se proti nim oba. A nit trojitá se teprv nepřetrhne!Though one may be overpowered by another, two can withstand him. And a threefold cord is not quickly broken.
Proradný člověk vyvolává sváry a klevetník rozlučuje důvěrné přátele.A perverse man sows strife, And a whisperer separates the best of friends.
Kdo své milosrdenství bližnímu odepírá, ten opouští bázeň Všemocného.To him who is afflicted, kindness should be shown by his friend, Even though he forsakes the fear of the Almighty.
A tak máme od něho toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra.And this commandment we have from Him: that he who loves God must love his brother also.
Železo se ostří železem a jeden ostří tvář druhého.As iron sharpens iron, So a man sharpens the countenance of his friend.
Lépe dvěma než jednomu, mají dobrou mzdu ze svého pachtění.Two are better than one, Because they have a good reward for their labor.
Neklamte se: ‚špatná společnost kazí dobré mravy.‘Do not be deceived: “Evil company corrupts good habits.”
Svého přítele a přítele svého otce neopouštěj, ale v den svých běd nechoď ani do domu vlastního bratra. Lepší je blízký soused než vzdálený bratr.Do not forsake your own friend or your father’s friend, Nor go to your brother’s house in the day of your calamity; Better is a neighbor nearby than a brother far away.
Proradná stvoření! Což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím.Adulterers and adulteresses! Do you not know that friendship with the world is enmity with God? Whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God.
Toužím vás spatřit, abych se s vámi sdílel o některý duchovní dar a tak vás posílil, to jest abychom se spolu navzájem povzbudili vírou jak vaší, tak mou.For I long to see you, that I may impart to you some spiritual gift, so that you may be established— that is, that I may be encouraged together with you by the mutual faith both of you and me.
Cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe.‘Honor your father and your mother,’ and, ‘You shall love your neighbor as yourself.’
Bůh, jenž osamělé usazuje v domě, vyvádí vězně k šťastnému životu; odbojníci však zůstanou ve vyprahlé zemi.God sets the solitary in families; He brings out those who are bound into prosperity; But the rebellious dwell in a dry land.

Biblický verš dne

Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení.

Náhodný Biblický verš

Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království? Nemylte se: Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení, ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!