DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma přátelství

«Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Jan 15:13»
V každičkém čase miluje přítel, zrodil se bratrem pro doby soužení.En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia.
Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.Nadie tiene mayor amor que éste, que uno ponga su vida por sus amigos.
Přátelit se s kdekým je ke škodě; kdo však miluje, přilne víc než bratr.El hombre que tiene amigos debe ser amistoso, y amigos hay más unidos que un hermano.
Kdo stojí o lásku, přikrývá přestoupení, ale kdo je přetřásá, rozlučuje důvěrné přátele.El que encubre la falta busca la amistad; el que la divulga, aparta al amigo.
Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně!¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía!
Upadne-li jeden, druh jej zvedne. Běda samotnému, který upadne; pak nemá nikoho, kdo by ho zvedl.Porque si caen, el uno levantará a su compañero; pero ¡ay del que está solo! Cuando caiga no habrá otro que lo levante.
Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná.Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios.
Přepadnou-li jednoho, postaví se proti nim oba. A nit trojitá se teprv nepřetrhne!A uno que prevalece contra otro, dos lo resisten, pues cordón de tres dobleces no se rompe pronto.
Proradný člověk vyvolává sváry a klevetník rozlučuje důvěrné přátele.El hombre perverso promueve contienda, y el chismoso separa a los mejores amigos.
Kdo své milosrdenství bližnímu odepírá, ten opouští bázeň Všemocného.El que sufre es consolado por su compañero, incluso aquel que abandona el temor del Omnipotente.
A tak máme od něho toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra.Y nosotros tenemos este mandamiento de él: «El que ama a Dios, ame también a su hermano.»
Železo se ostří železem a jeden ostří tvář druhého.El hierro con hierro se afila, y el hombre con el rostro de su amigo.
Lépe dvěma než jednomu, mají dobrou mzdu ze svého pachtění.Mejor son dos que uno, pues reciben mejor paga por su trabajo.
Neklamte se: ‚špatná společnost kazí dobré mravy.‘No os engañéis: «Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.»
Svého přítele a přítele svého otce neopouštěj, ale v den svých běd nechoď ani do domu vlastního bratra. Lepší je blízký soused než vzdálený bratr.No dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción: mejor es un vecino cerca que un hermano lejos.
Proradná stvoření! Což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím.¡Adúlteros!, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios.
Toužím vás spatřit, abych se s vámi sdílel o některý duchovní dar a tak vás posílil, to jest abychom se spolu navzájem povzbudili vírou jak vaší, tak mou.Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis fortalecidos; esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí.
Cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe.Honra a tu padre y a tu madre. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Bůh, jenž osamělé usazuje v domě, vyvádí vězně k šťastnému životu; odbojníci však zůstanou ve vyprahlé zemi.Dios hace habitar en familia a los desamparados; saca a los cautivos a prosperidad; mas los rebeldes habitan en tierra árida.

Biblický verš dne

Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.

Náhodný Biblický verš

Kéž ti dá, po čem tvé srdce touží,
kéž splní každý tvůj záměr!
Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!