DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma sobectví

«V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte… Filipským 2:3»
V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe.Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind let each esteem others better than himself.
Nikdo ať nemyslí sám na sebe, nýbrž ať má ohled na druhého!Let no one seek his own, but each one the other’s well-being.
Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.Love suffers long and is kind; love does not envy; love does not parade itself, is not puffed up; does not behave rudely, does not seek its own, is not provoked, thinks no evil.
Vždyť kde je závist a svárlivost, tam je zmatek a kdejaká špatnost.For where envy and self-seeking exist, confusion and every evil thing are there.
Duše štědrá bude nasycena tukem, a kdo občerstvuje, bude též občerstven.The generous soul will be made rich, And he who waters will also be watered himself.
Každý z nás ať vychází vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru společného růstu.Let each of us please his neighbor for his good, leading to edification.
Hlupák si nelibuje v rozumnosti, nýbrž v obnažování svého srdce.A fool has no delight in understanding, But in expressing his own heart.
Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe!‘ Většího přikázání nad tato dvě není.And the second, like it, is this: ‘You shall love your neighbor as yourself.’ There is no other commandment greater than these.
Ať nikdo sám sebe neklame. Domnívá-li se někdo z vás, že je v tomto světě moudrý, ať se stane bláznem, aby se stal opravdu moudrým.Let no one deceive himself. If anyone among you seems to be wise in this age, let him become a fool that he may become wise.
Ke svým svědectvím nakloň mé srdce, nikoli k zištnosti.Incline my heart to Your testimonies, And not to covetousness.
Zavolal k sobě zástup s učedníky a řekl jim: „Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.“When He had called the people to Himself, with His disciples also, He said to them, “Whoever desires to come after Me, let him deny himself, and take up his cross, and follow Me.”
Ale já nepřikládám svému životu žádnou jinou cenu, než abych dokončil svůj běh a splnil úkol, který jsem dostal od Pána Ježíše: hlásat evangelium o Boží milosti.But none of these things move me; nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy, and the ministry which I received from the Lord Jesus, to testify to the gospel of the grace of God.
Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne.I have been crucified with Christ; it is no longer I who live, but Christ lives in me; and the life which I now live in the flesh I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me.

Biblický verš dne

A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho.

Náhodný Biblický verš

Vždyť Hospodin, váš Bůh, je milostivý a slitovný a svou tvář neodvrátí od vás, když se k němu navrátíte.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!