DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma vyznávání hříchů

«Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli… Jakubův 5:16»
Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.Therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective.
Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness.
Kdo kryje svá přestoupení, nebude mít zdar, ale kdo je vyznává a opouští, dojde slitování.Whoever conceals their sins does not prosper, but the one who confesses and renounces them finds mercy.
Svůj hřích jsem před tebou přiznal, svoji nepravost jsem nezakrýval, řekl jsem: „Vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti.“ A ty jsi ze mne sňal nepravost, hřích můj. -Sela-Then I acknowledged my sin to you and did not cover up my iniquity. I said, “I will confess my transgressions to the Lord.” And you forgave the guilt of my sin.
Když se tedy čímkoli z toho provinil, ať vyzná, čím se prohřešil.When anyone becomes aware that they are guilty in any of these matters, they must confess in what way they have sinned.
Proto čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy.Repent, then, and turn to God, so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord.
Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení.For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved.
Mlčel jsem a moje kosti chřadly, celé dny jsem pronaříkal.When I kept silent, my bones wasted away through my groaning all day long.
Zhřešili jsme a provinili se, jednali jsme svévolně, bouřili se a uchýlili od tvých přikázání a soudů.We have sinned and done wrong. We have been wicked and have rebelled; we have turned away from your commands and laws.
Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy; jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši.For all have sinned and fall short of the glory of God, and all are justified freely by his grace through the redemption that came by Christ Jesus.
Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.If you declare with your mouth, “Jesus is Lord,” and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.
Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!Come near to God and he will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded.
Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán a k němuž ses přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky.Fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses.
Kdo popírá Syna, nemá ani Otce. Kdo vyznává Syna, má i Otce.No one who denies the Son has the Father; whoever acknowledges the Son has the Father also.

Biblický verš dne

Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!