DailyVerses.netTemasVersículo al AzarRegistrar

Versículos de la Biblia sobre la Amistad

«Priateľ miluje v každý čas a v súžení je z neho brat. Príslovia 17:17»
En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia.Priateľ miluje v každý čas a v súžení je z neho brat.
Nadie tiene mayor amor que éste, que uno ponga su vida por sus amigos.Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov.
El hombre que tiene amigos debe ser amistoso, y amigos hay más unidos que un hermano.Niekto (má) takých priateľov, čo sú mu (iba) na škodu, niektorý priateľ sa však väčšmi pridŕža než brat.
El que encubre la falta busca la amistad; el que la divulga, aparta al amigo.Kto zatajuje previnenie, ten sa usiluje lásku (zachovať), kto ďalej o ňom rozpráva, ten odpudzuje priateľov.
¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía!Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu.
Porque si caen, el uno levantará a su compañero; pero ¡ay del que está solo! Cuando caiga no habrá otro que lo levante.A keď padnú, jeden zdvihne druhého. Beda však samému, keď padne! Nemá pri sebe druha, čo by ho zodvihol.
Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios.Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha.
A uno que prevalece contra otro, dos lo resisten, pues cordón de tres dobleces no se rompe pronto.Veď dvaja vedia premôcť samého, dvaja sa (skôr) postavia na odpor. Trojmo usúkaný povrazec sa nepretrhne tak chytro.
El hombre perverso promueve contienda, y el chismoso separa a los mejores amigos.Prevrátený človek seje rozbroje a pletkár rozlučuje priateľov.
El que sufre es consolado por su compañero, incluso aquel que abandona el temor del Omnipotente.Veď nešťastného musí priateľ ľutovať, hoci pred Všemocným bázeň potratil.
Y nosotros tenemos este mandamiento de él: «El que ama a Dios, ame también a su hermano.»A toto prikázanie máme od neho: aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata.
El hierro con hierro se afila, y el hombre con el rostro de su amigo.Železo brúsia železom a človek šľachtí výzor svojho blížneho.
Mejor son dos que uno, pues reciben mejor paga por su trabajo.Dvaja sú na tom lepšie ako sám človek: za svoju námahu môžu dostať väčšiu odmenu.
No os engañéis: «Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.»Nedajte sa zviesť: „Zlé reči kazia dobré mravy.“
¡Adúlteros!, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios.Cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvo s Bohom?! Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha.
No dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción: mejor es un vecino cerca que un hermano lejos.Neopúšťaj svojho priateľa ani druha otcovho a do príbytku svojho brata nevstupuj! V deň tvojho nešťastia je lepší sused nablízku, než v diali brat.
Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis fortalecidos; esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí.Lebo túžim vidieť vás a dať vám nejaký duchovný dar na vašu posilu, to jest, aby sme sa navzájom potešili spoločnou vierou, vašou i mojou.
Honra a tu padre y a tu madre. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo.Cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!
Dios hace habitar en familia a los desamparados; saca a los cautivos a prosperidad; mas los rebeldes habitan en tierra árida.On je Boh, čo opusteným dáva prebývať v domoch, väzňov privádza k šťastiu, no odbojníci zostanú v zemi pustej.

Versículo de la Biblia del día

Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios.

Reciba el Versículo Diario:

Plan de lectura de la Biblia

Registrar y configurar su plan de lectura de la Biblia que desea ver su progreso y el siguiente capítulo para leer aquí!
AceptarEste sitio utiliza cookies