DailyVerses.net

15 Raamatun jakeita mielestä

« Matteus 22:37 »

KR92
X
RVR95
Katsokaa siis tarkoin, miten elätte: älkää eläkö tyhmien tavoin, vaan niin kuin viisaat. Käyttäkää oikein jokainen hetki, sillä tämä aika on paha.Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
Ajatelkaa sitä mikä on ylhäällä, älkää sitä mikä on maan päällä.Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
Jeesus vastasi: »Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi.»Jesús le dijo: —“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.”
Itseään auttaa, joka ymmärrystään lisää, onnen saa, joka harkiten toimii.El que posee entendimiento ama su alma; el que cuida la inteligencia hallará el bien.
Sillä missä on paljon viisautta, siellä on paljon huolta, ja joka tietoa lisää, lisää tuskaa.Puesen la mucha sabiduría hay mucho sufrimiento; y quien añade ciencia, añade dolor.
Kun onnettomuus uhkaa, viisas väistää, tyhmä kulkee kohti ja saa kolhut.El prudente ve el mal y se esconde, pero los incautos pasan y se llevan el daño.
Rauta rautaa hioo, ihminen hioo ihmistä.El hierro con hierro se afila, y el hombre con el rostro de su amigo.
Jokainen, joka kuulee nämä sanani ja tekee niiden mukaan, on kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle.A cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
Kuka teistä on viisas ja ymmärtäväinen? Esittäköön hän osoitukseksi hyvästä vaelluksesta tekonsa, sävyisästi, niin kuin viisas tekee.¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre.
Hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen ikuinen voimansa ja jumaluutensa, ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja havaittavissa hänen teoissaan. Sen vuoksi he eivät voi puolustautua.Lo invisible de él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa.
Onnellinen se, joka on löytänyt viisauden, se, joka on tavoittanut tiedon.¡Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia!
Hullukin käy viisaasta, jos on vaiti, järkevästä, ellei suutaan avaa.Aun el necio, cuando calla, es tenido por sabio; el que cierra sus labios es inteligente.
Sen armon perusteella, joka minulle on annettu, sanon teille jokaiselle: älkää ajatelko itsestänne liikoja, enempää kuin on aihetta ajatella, vaan pitäkää ajatuksenne kohtuuden rajoissa, kukin sen uskon määrän mukaan, jonka Jumala on hänelle antanut.Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
En halunnut tietää teidän luonanne mistään muusta kuin Jeesuksesta Kristuksesta, en muusta kuin ristiinnaulitusta Kristuksesta.Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste crucificado.
Tyhmä väheksyy isänsä opetusta, viisas se, joka nuhteita kuulee.El necio menosprecia el consejo de su padre; el prudente acepta la corrección.

Lue lisää

Kommenttia
Katso suoraan ja pälyilemättä, suuntaa katseesi vakaasti eteenpäin.
Sähköposti
Facebook
Henkilökohtainen raamatunlukusuunitelma
Luo tili asentaaksesi raamatunlukusuunnitelmasi ja näet edistymisesi sekä seuraavan Raamatun luvun!