DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Gossip

«Utrhač, kudy chodí, roznáší důvěrnosti, kdežto kdo je duchem věrný, ukryje to. Přísloví 11:13»
A perverse man sows strife, And a whisperer separates the best of friends.Proradný člověk vyvolává sváry a klevetník rozlučuje důvěrné přátele.
He who walks uprightly, And works righteousness, And speaks the truth in his heart; He who does not backbite with his tongue, Nor does evil to his neighbor, Nor does he take up a reproach against his friend.Ten, kdo žije bezúhonně, ten, kdo jedná spravedlivě, ten, kdo ze srdce zastává pravdu, nemá pomlouvačný jazyk, druhému nedělá nic zlého, na svého druha nekydá hanu.
A talebearer reveals secrets, But he who is of a faithful spirit conceals a matter.Utrhač, kudy chodí, roznáší důvěrnosti, kdežto kdo je duchem věrný, ukryje to.
Let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers.Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost.
The hypocrite with his mouth destroys his neighbor, But through knowledge the righteous will be delivered.Rouhač ústy uvádí druha do zkázy, kdežto spravedliví budou zachováni věděním.
Whoever hides hatred has lying lips, And whoever spreads slander is a fool.Kdo skrývá nenávist za zrádné rty, i ten, kdo šíří pomluvy, je hlupák.
Blessed are you when they revile and persecute you, and say all kinds of evil against you falsely for My sake.Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně.
Keep your tongue from evil, And your lips from speaking deceit.Střez svůj jazyk před zlobou a své rty před záludnými řečmi.
Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomites, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit the kingdom of God.Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království? Nemylte se: Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení, ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království.
A wholesome tongue is a tree of life, But perverseness in it breaks the spirit.Mírný jazyk je stromem života, kdežto pokřivený rozkládá ducha.

Bible verse of the day

Watch therefore, for you do not know what hour your Lord is coming.

Random Bible Verse

Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you; and lo, I am with you always, even to the end of the age.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Watch therefore, for you do not know what hour your Lord is coming.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies