DailyVerses.net

22 Bijbelteksten over Eerlijkheid


NBV BGT NBG BB
X
NKJV
Kinderen, we moeten niet alleen zéggen dat we van elkaar houden, maar we moeten dat óók laten zien met wat we doen.My little children, let us not love in word or in tongue, but in deed and in truth.
Eerlijke mensen laten zich leiden door hun eerlijkheid. Maar met oneerlijke mensen loopt het door hun oneerlijkheid slecht af.The integrity of the upright will guide them, But the perversity of the unfaithful will destroy them.
Van eerlijkheid en rechtvaardigheid geniet de Heer meer dan van offers.To do righteousness and justice Is more acceptable to the Lord than sacrifice.
Dus als we zeggen dat we één met Hem zijn, maar zelf in het donker leven, dan liegen we. Dan leven we niet vanuit Gods waarheid.If we say that we have fellowship with Him, and walk in darkness, we lie and do not practice the truth.
Geef daarom aan iedereen waar hij recht op heeft. Betaal belasting aan de mensen aan wie je belasting moet betalen. Betaal tol aan de mensen aan wie je tol moet betalen. Geef respect aan de mensen die je moet respecteren en geef eer aan de mensen die je moet eren.Render therefore to all their due: taxes to whom taxes are due, customs to whom customs, fear to whom fear, honor to whom honor.
Het is heerlijk voor je als je leeft zoals God het wil. Want dan zul je Hem zien.Blessed are the pure in heart, For they shall see God.
Leugenaars veroorzaken ruzies. Roddelaars maken zelfs de beste vriendschappen kapot.A perverse man sows strife, And a whisperer separates the best of friends.
Doe je uiterste best om God goed te dienen. Zorg dat je je niet hoeft te schamen voor het werk dat je hebt gedaan. Zorg er dus voor dat je Gods woord van de waarheid op de juiste manier leert, uitlegt en toepast.Be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth.
Wees stil en verwacht alles van de Heer. Wees niet jaloers op mensen bij wie alles goed lijkt te gaan, en bij wie alle misdadige plannen lijken te slagen.Rest in the Lord, and wait patiently for Him; Do not fret because of him who prospers in his way, Because of the man who brings wicked schemes to pass.
Maar de wijsheid die van God komt, is zuiver, vol vrede, bescheiden, gehoorzaam, vriendelijk en vol goede daden, zonder iemand voor te trekken, en eerlijk bedoeld.But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, willing to yield, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy.
Geef iedereen waar hij recht op heeft, voor zo ver je dat kan.Do not withhold good from those to whom it is due, When it is in the power of your hand to do so.
Het is beter weinig te hebben, maar eerlijk te zijn, dan rijk te zijn en oneerlijk.Better is a little with righteousness, Than vast revenues without justice.
Slechtheid levert schatten op waar je niets aan hebt. Maar als je goed bent, redt dat je leven.Treasures of wickedness profit nothing, But righteousness delivers from death.
Maar jullie moeten vooral niet zweren, broeders en zusters. Niet bij de hemel, niet bij de aarde, en niet bij iets anders. Jullie moeten helemaal niet zweren. Als jullie 'Ja' zeggen, moet dat gewoon 'ja' blijven. En als jullie 'Nee' zeggen, moet het gewoon 'nee' blijven. Zo zullen jullie niet worden veroordeeld.But above all, my brethren, do not swear, either by heaven or by earth or with any other oath. But let your “Yes” be “Yes,” and your “No,” “No,” lest you fall into judgment.
Het zal goed met je gaan als je aan arme mensen uitleent zonder rente. God zal goed voor je zijn als je eerlijk zaken doet.A good man deals graciously and lends; He will guide his affairs with discretion.
Als je een olielamp aansteekt, zet je hem daarna niet onder een emmer of onder je bed. Nee, je zet hem ergens hoog neer, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.No one, when he has lit a lamp, covers it with a vessel or puts it under a bed, but sets it on a lampstand, that those who enter may see the light.
En je zal begrijpen wat eerlijk en rechtvaardig is. Je zal weten hoe je op de goede weg kan blijven.Then you will understand righteousness and justice, Equity and every good path.
Laat je gedachten niet afdwalen naar slechte dingen. Kijk vastberaden recht voor je uit, naar het rechte pad.Let your eyes look straight ahead, And your eyelids look right before you.
Daarom betalen jullie ook belasting. De mensen die voor de overheid werken, zijn eigenlijk dienaren van God. Zij letten er aldoor op dat jullie je aan de wetten houden.For because of this you also pay taxes, for they are God’s ministers attending continually to this very thing.
De Heer haat het als mensen liegen. Maar Hij is blij met mensen die te vertrouwen zijn.Lying lips are an abomination to the Lord, But those who deal truthfully are His delight.
Maar Petrus zei: "Ananias, waarom heb je je door de duivel laten opstoken om tegen de Heilige Geest te liegen? Want je hebt een deel van het geld voor jezelf gehouden. Toen je het land nog niet had verkocht, was het toch van jou? En toen je het had verkocht, mocht je met het geld toch doen wat je wilde? Waarom doe je dan alsof dit al het geld is? Je hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God."But Peter said, “Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and keep back part of the price of the land for yourself? While it remained, was it not your own? And after it was sold, was it not in your own control? Why have you conceived this thing in your heart? You have not lied to men but to God.”
Alles wat bedekt is, zal zichtbaar worden. En alles wat geheim is, zal bekend worden.For there is nothing covered that will not be revealed, nor hidden that will not be known.

Lees meer

Opmerkingen
Wees verstandig en let goed op. Jullie vijand, de duivel, loopt rond als een brullende leeuw die een prooi zoekt. Hij zoekt wie hij kan verslinden.
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Persoonlijk Bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...