Judas - NBG & NBV

Lees dit bijbelboek online, klik hier om te lezen.

Judas 1

Bijbelteksten

« Judas 1:2 »
Nederlands Bijbelgenootschap
Nieuwe Bijbelvertaling

NBV BGT NBG BB
X
Barmhartigheid, vrede en liefde worde u vermenigvuldigd.Barmhartigheid zij u, vrede en liefde, in overvloed.
Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de heilige Geest, verwachtende de ontferming van onze Here Jezus Christus ten eeuwigen leven.Maar u, geliefde broeders en zusters, moet uw leven bouwen op het fundament van uw zeer heilige geloof. Laat u bij het bidden leiden door de heilige Geest, houd vast aan Gods liefde, en zie uit naar de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige leven zal schenken.

Lees meer

Bijbeltekst van de dag - DailyVerses.net
Bijbeltekst van de dag
De kroon der ouden zijn kindskinderen en de eer der kinderen zijn hun ouders.
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid