DailyVerses.net

17 Bijbelteksten over Planning

« Spreuken 16:3 »

NBV BGT NBG BB
X
NBV
Vertrouw op de Heer bij alles wat je doet. Dan zullen al je plannen slagen.Vertrouw bij je werk op de HEER, en je plannen zullen slagen.
Jezus zei: ‘Stel dat je een toren wilt bouwen. Dan ga je eerst bedenken hoeveel dat kost en of je genoeg geld hebt.’Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst de kosten berekenen, om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw?
Dit is mijn besluit, dit is mijn plan met jullie: Het zal goed met jullie aflopen, niet slecht. Ik zorg dat er voor jullie een nieuwe tijd komt. Ik zal jullie nieuwe hoop geven.Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.
Mensen maken plannen voor hun leven, maar de Heer bepaalt wat er gebeurt.Een mens stippelt zijn weg uit, de HEER bepaalt de richting die hij gaat.
Laat hij u alles geven waar u om vraagt, en laat hij zorgen dat al uw plannen slagen.Moge hij geven wat uw hart verlangt, en al uw plannen doen slagen.
Plannen mislukken door te weinig overleg, maar ze slagen door veel goede raad.Bij gebrek aan overleg mislukken plannen, ze slagen door ampel beraad.
Laat mij elke ochtend uw liefde zien. Zeg me wat ik moet doen, want op u vertrouw ik, naar u verlang ik.Laat mij in de morgen uw liefde horen, in u stel ik mijn vertrouwen, wijs mij de weg die ik gaan moet, mijn ziel verlangt naar u.
Mensen bedenken zelf wat ze willen doen, maar de Heer bepaalt wat er gebeurt.Een mens maakt allerlei plannen, wat wordt uitgevoerd, is het plan van de HEER.
Er is voor alles in het leven een geschikte tijd.Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel.
De Heer zegt: ‘Volk van Israël, mijn plannen zijn anders dan jullie plannen. Wat jullie willen doen, is niet hetzelfde als wat ik wil doen.’Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER.
Probeer niet alleen maar rijk te worden, wees niet alleen maar bezig met geld.Tob jezelf niet af om rijk te worden, zet dat plan opzij.
Leer ons blij te zijn met elke dag, zodat we wijze mensen worden.Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult.
Ook dat weet de boer omdat de machtige Heer het hem geleerd heeft. Niemand is zo wijs als de Heer. Hij heeft voor alles een plan.Ook dit vindt zijn oorsprong bij de HEER van de hemelse machten: zijn beleid is wonderbaarlijk en hij volvoert het in grote wijsheid.
Het verschil tussen mijn plannen en jullie plannen is net zo groot als het verschil tussen hemel en aarde.Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen.
Zo is het met alles wat God, de Heer, doet: hij doet niets zomaar, zonder een plan. Dat plan heeft hij bekendgemaakt aan zijn profeten.Zo doet God, de HEER, niets zonder dat hij zijn plan heeft onthuld aan zijn dienaren, de profeten.
God heeft zijn plan bekendgemaakt aan mij, en aan anderen die het goede nieuws vertellen. Hij deed dat door ons zijn heilige Geest te geven. Gods Geest weet alles, zelfs wat God denkt.God heeft ons dit geopenbaard door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God.
Wees niet jaloers op iemand die geweld gebruikt. Word niet zo slecht als hij. De Heer vindt het afschuwelijk als mensen kwaad doen. Hij straft slechte mensen. Hij laat hen in de steek als ze andere mensen belachelijk maken. Maar de Heer blijft trouw aan goede mensen. Die maakt hij gelukkig, die geeft hij liefde.Wees niet jaloers op iemand die geweld gebruikt, kies niet de weg die hij gaat, want de HEER verafschuwt wie dat dwaalspoor gaat, maar wie rechtschapen is, geeft hij zijn vertrouwen.

Lees meer

Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Ook zei hij: ‘Pas op voor het verlangen naar steeds meer bezit. Kijk daarvoor uit. Je kunt heel veel bezitten, maar je leven kun je nooit bezitten.’
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android