DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Romeinen - BB & NBG

Lees dit bijbelboek online, klik hier om te lezen.

Romeinen 1
Romeinen 2
Romeinen 3
Romeinen 4
Romeinen 5
Romeinen 6
Romeinen 7
Romeinen 8
Romeinen 9
Romeinen 10
Romeinen 11
Romeinen 12
Romeinen 13
Romeinen 14
Romeinen 15
Romeinen 16

Bijbelteksten

BasisBijbelNederlands Bijbelgenootschap
God geeft mensen nieuwe hoop en verwachting. En ik bid dat Hij jullie zal vullen met pure blijdschap en vrede door jullie geloof. Dan zullen jullie door de kracht van de Heilige Geest steeds sterker worden, zodat jullie kunnen volhouden.De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des heiligen Geestes.
Wees blij over de dingen die nog zullen komen. Wees geduldig als je wordt vervolgd. Stop nooit met bidden.Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed.
Op die dag zal God ieder mens geven wat hij heeft verdiend.Die een ieder vergelden zal naar zijn werken.
Jullie liefde moet écht zijn. Heb dus een hekel aan het kwaad en doe je best om te doen wat goed is.De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede.
Maar alle dingen komen van God, bestaan door God en zijn voor God. Voor Hem is alle eer voor altijd en eeuwig! Amen! Zo is het!Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen.
Wees één met elkaar. Verlang niet naar steeds belangrijkere taken, maar wees ook tevreden met eenvoudige taken. Wees niet eigenwijs.Weest onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Weest niet eigenwijs.
Jullie moeten niet meer op dezelfde manier leven als de ongelovige mensen. Maar leef als nieuwe mensen, doordat jullie op een nieuwe manier gaan denken. Dan zullen jullie ook anders gaan leven. Dan zullen jullie weten wat Gods wil is. En alles wat Hij wil is goed, mooi en volmaakt.En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.
Maar wij kijken uit naar iets wat er nog níet is. En we zijn er zeker van dat het komt. Daarom wachten we er vol vertrouwen geduldig op.Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding.
Houd als broeders en zusters van elkaar. Laat elkaar zien dat je respect voor elkaar hebt. Wees daarin een voorbeeld voor elkaar.Weest in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld.
Door dit met je hart te geloven, word je vrijgesproken van schuld. En door het met je mond hardop te zeggen, word je gered.Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.
Bijbeltekst van de dag
Spreuken 10:2
Slechtheid levert schatten op waar je niets aan hebt. Maar als je goed bent, redt dat je leven.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...