DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Romeinen - NBG

Lees dit bijbelboek online, klik hier om te lezen. De link werkt alleen als je ingelogd bent bij debijbel.nl.

Romeinen 1
Romeinen 2
Romeinen 3
Romeinen 4
Romeinen 5
Romeinen 6
Romeinen 7
Romeinen 8
Romeinen 9
Romeinen 10
Romeinen 11
Romeinen 12
Romeinen 13
Romeinen 14
Romeinen 15
Romeinen 16

Bijbelteksten

Nederlands Bijbelgenootschap (NBG)
De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des heiligen Geestes.
Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed.
Die een ieder vergelden zal naar zijn werken.
De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede.
Weest onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Weest niet eigenwijs.
Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen.
En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.
Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding.
Weest in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld.
Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.
Bijbeltekst van de dag
Psalmen 71:23
Mijn lippen zullen jubelen, wanneer ik U zal psalmzingen, en mijn ziel, die Gij hebt verlost.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
>Lees meer...