DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Handelingen - NBG

Lees dit bijbelboek online, klik hier om te lezen. De link werkt alleen als je ingelogd bent bij debijbel.nl.

Handelingen 1
Handelingen 2
Handelingen 3
Handelingen 4
Handelingen 5
Handelingen 6
Handelingen 7
Handelingen 8
Handelingen 9
Handelingen 10
Handelingen 11
Handelingen 12
Handelingen 13
Handelingen 14
Handelingen 15
Handelingen 16
Handelingen 17
Handelingen 18
Handelingen 19
Handelingen 20
Handelingen 21
Handelingen 22
Handelingen 23
Handelingen 24
Handelingen 25
Handelingen 26
Handelingen 27
Handelingen 28

Bijbelteksten

Nederlands Bijbelgenootschap (NBG)
En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis.
Maar omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods lof, en de gevangenen luisterden naar hen.
En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.
Want zo heeft ons de Here geboden:
Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij tot heil zoudt zijn tot aan het uiterste der aarde.
En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen.
Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren.
En het zal zijn, dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden zal worden.
Maar ik tel mijn leven niet en acht het niet kostbaar voor mijzelf, als ik slechts mijn loopbaan mag ten einde brengen en de bediening, die ik van de Here Jezus ontvangen heb om het evangelie der genade Gods te betuigen.
Deze allen bleven eendrachtig volharden in het gebed, met enige vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.
Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door Hem u vergeving van zonden verkondigd wordt; ook van alles, waarvan gij niet gerechtvaardigd kondt worden door de wet van Mozes, wordt ieder, die gelooft, gerechtvaardigd door Hem.
Bijbeltekst van de dag
1 Johannes 4:11
Geliefden, indien God ons zó heeft liefgehad, behoren ook wij elkander lief te hebben.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
>Lees meer...