DailyVerses.net

68 Bijbelteksten over Spreken (3/3)

« Spreuken 31:9 »

NBV BGT NBG BB
X
BGT
Wanneer jullie worden weggevoerd om te worden uitgeleverd, maak je dan vooraf geen zorgen over wat je zult gaan zeggen; zeg wat jullie op dat tijdstip wordt ingegeven, want jullie zijn het niet die dan spreken, maar het is de heilige Geest.Als ze jullie gevangennemen en wegbrengen, maak je dan geen zorgen over wat je moet zeggen. Maar zeg wat God je op dat moment laat zeggen. Want je spreekt dan niet zelf, maar jullie woorden komen van de heilige Geest.
Spreek, oordeel rechtvaardig, geef de armen en behoeftigen hun recht.Blijf niet zwijgen, geef een rechtvaardig oordeel, help arme mensen, help mensen die het moeilijk hebben.
De uitspraken van een rechtvaardige zijn als zuiver zilver, de gedachten van een goddeloze zijn niets waard.De woorden van goede mensen zijn net zo kostbaar als zilver, maar de gedachten van slechte mensen zijn niets waard.
Een rechtvaardige wordt rijk gezegend, de woorden van een goddeloze verhullen geweld.Goede mensen zullen lang en gelukkig leven. Slechte mensen verbergen hun misdaden met mooie woorden.
Neem nooit leugens in de mond, laat geen bedrog over je lippen komen.Vertel geen leugens, en bedrieg andere mensen niet.
Door het woord van de HEER is de hemel gemaakt, door de adem van zijn mond het leger der sterren.De Heer heeft de hemel gemaakt. De sterren zijn er omdat hij heeft gesproken.
De HEER wil ik prijzen, elk uur van de dag, mijn mond is altijd vol van zijn lof.Altijd wil ik de Heer danken, elke dag zing ik een lied voor hem.
Zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg, kreunend leed ik, de hele dag.Eerst zweeg ik over mijn fouten. Ik werd ziek, ik huilde de hele dag.
Ik viel op de grond en hoorde een stem tegen me zeggen: 'Saul, Saul, waarom vervolg je mij?'Ik viel op de grond, en ik hoorde een stem zeggen: ‘Saulus, Saulus, waarom vervolg je mij?’
Geen woord ligt op mijn tong, of u, HEER, kent het ten volle.Voordat ik mijn mond opendoe, weet u al wat ik wil zeggen.
De geboden die hij voorschreef heb ik nageleefd, de woorden die hij sprak heb ik het meest van al gekoesterd.Ik heb steeds precies gedaan wat hij zei, ik heb zijn woorden in mijn hart bewaard.
Op die dag zullen jullie zeggen: ‘Loof de HEER, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam.’Als de nieuwe koning komt, zullen ze zeggen: ‘Dank de Heer! Maak overal bekend wie hij is. Vertel aan alle volken wat hij gedaan heeft.’
Want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest.En bedenk: niemand kan de heilige boeken uitleggen zonder hulp van God. Want de woorden die daarin staan, komen van God. De profeten hebben hun woorden niet zelf bedacht. De heilige Geest liet hen spreken namens God zelf.
God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht.Toen zei God: ‘Er moet licht komen.’ En er kwam licht.
Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb.Jullie lijken op de goede takken die kort gemaakt zijn. Want door mijn woorden is het slechte uit jullie weggehaald, en zijn jullie rein geworden.
Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven, en allen werden vervuld van de heilige Geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God.Na dat gebed begon de aarde te schudden op de plaats waar ze bij elkaar waren. En de heilige Geest kwam in alle apostelen. Ze begonnen zonder angst het goede nieuws over Jezus te vertellen.
Bedriegers zijn de HEER een gruwel, wie waarachtig handelen, zijn hem welgevallig.De Heer vindt het afschuwelijk als mensen liegen, maar hij houdt van eerlijke mensen.
Verheven woorden passen niet bij een dwaas, leugens des te minder bij een edel mens.Het is vreemd als dwaze mensen mooie woorden spreken, maar het is nog vreemder als goede mensen liegen.
Vorige123Volgende

Lees meer

Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de HEER: 'Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.'
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android