DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over 'Dwaze'

Wijze kinderen geven hun ouders vreugde, maar dwaze kinderen doen hun ouders verdriet.Een wijs zoon verheugt zijn vader, maar een dwaas zoon is een bekommering voor zijn moeder.
Dwaze mensen worden meteen woedend, maar wijze mensen blijven altijd rustig.De dwaas laat zijn ganse toorn de vrije loop, maar de wijze houdt die in en doet hem bedaren.
Dwaze mensen willen niet wijs worden. Ze willen alleen hun eigen mening geven.Een dwaas schept geen behagen in inzicht, maar hierin, dat zijn hart zich bloot geeft.
Dwaze mensen zorgen met hun woorden voor ruzie. Alles wat ze zeggen, geeft problemen.De lippen van de dwaas brengen twist voort, en zijn mond roept om slagen.
Als je omgaat met wijze mensen, word je wijs, maar als je omgaat met dwaze mensen, loopt het verkeerd met je af.Wie met wijzen omgaat, wordt wijs; maar wie met dwazen verkeert, wordt slecht.
Mensen die rijk willen worden, laten zich verleiden om slechte dingen te doen. Met hun dwaze en verkeerde verlangens brengen ze zichzelf in gevaar. Het loopt verkeerd met hen af, ze verliezen uiteindelijk hun leven.Maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang.
Het is vreemd als dwaze mensen mooie woorden spreken, maar het is nog vreemder als goede mensen liegen.Een groot woord past niet aan een dwaas, hoeveel te minder leugentaal aan een edele.
Dwaze kinderen luisteren niet naar de lessen van hun ouders. Kinderen die wel luisteren, zijn verstandig.De dwaas versmaadt de tucht van zijn vader, maar wie de terechtwijzing ter harte neemt, is verstandig.
Zelfs dwaze mensen lijken verstandig als ze zwijgen, en domme mensen lijken wijs als ze hun mond houden.Zelfs een dwaas die zwijgt, gaat door voor wijs; als hij zijn lippen gesloten houdt, voor verstandig.
Als dwaze mensen boos zijn, laten ze dat meteen merken, maar als wijze mensen beledigd worden, zwijgen ze.Een dwaas maakt zijn ergernis aanstonds bekend, maar een schrandere bedekt de smaad.
Zorg er dus voor dat je goed leeft. Leef niet zoals dwaze mensen doen, maar gedraag je verstandig. Gebruik de dagen die God je nog geeft, goed. Want we leven in een slechte tijd.Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad.
Als je wijs bent, houd je je aan de wetten van de Heer. Als je domme dingen zegt, loopt het slecht met je af.Wie wijs van hart is, neemt geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val.
Dan zal er een weg lopen naar Jeruzalem, de Heilige Weg. Mensen die niet doen wat God wil, kunnen die weg niet gebruiken. Want die weg is alleen voor de mensen die bevrijd zijn door de Heer. Er zullen geen leeuwen of andere wilde dieren zijn.Daar zal een gebaande weg zijn, die de heilige weg genaamd wordt; geen onreine zal die betreden; maar hij zal alleen voor hen zijn; reizigers noch dwazen zullen erop dolen.
Je kunt alleen wijs worden als je eerbied hebt voor de Heer. Mensen die geen eerbied hebben voor de Heer, willen geen dingen leren. Zij willen niet wijs worden.De vreze des Heren is het begin der kennis; de dwazen verachten wijsheid en tucht.

Bijbeltekst van de dag

Heer, u bent machtig. Laat iedereen voor u zingen, want uw macht is oneindig groot.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...