DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over 'Dwaze'

Een wijze zoon verblijdt zijn vader, maar een dwaze zoon betekent verdriet voor zijn moeder.Een wijs zoon verheugt zijn vader, maar een dwaas zoon is een bekommering voor zijn moeder.
Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang.Maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang.
Wie met wijzen omgaat, zal wijs worden, maar wie omgaat met dwazen, zal het slecht vergaan.Wie met wijzen omgaat, wordt wijs; maar wie met dwazen verkeert, wordt slecht.
Een dwaas laat heel zijn geest de vrije loop, maar een wijze houdt die in toom.De dwaas laat zijn ganse toorn de vrije loop, maar de wijze houdt die in en doet hem bedaren.
De lippen van een dwaas komen terecht in onenigheid, zijn mond roept om slagen.De lippen van de dwaas brengen twist voort, en zijn mond roept om slagen.
Een dwaas vindt geen vreugde in inzicht, maar alleen in het blootgeven van zijn hart.Een dwaas schept geen behagen in inzicht, maar hierin, dat zijn hart zich bloot geeft.
Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn.Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad.
De vreze des HEEREN is het beginsel van de kennis, dwazen verachten wijsheid en vermaning.De vreze des Heren is het begin der kennis; de dwazen verachten wijsheid en tucht.
Daar zal zijn een effen baan, een weg; de heilige weg zal hij genoemd worden. Een onreine zal er niet over gaan, want hij zal alleen voor hen zijn. Wie deze weg ook gaat, zelfs dwazen zullen niet dwalen.Daar zal een gebaande weg zijn, die de heilige weg genaamd wordt; geen onreine zal die betreden; maar hij zal alleen voor hen zijn; reizigers noch dwazen zullen erop dolen.
Een lip die voortreffelijke dingen spreekt, past niet bij een dwaas, hoeveel te minder een vals woord bij een aanzienlijke.Een groot woord past niet aan een dwaas, hoeveel te minder leugentaal aan een edele.
Een dwaas verwerpt de vermaning van zijn vader, maar wie de bestraffing in acht neemt, is schrander.De dwaas versmaadt de tucht van zijn vader, maar wie de terechtwijzing ter harte neemt, is verstandig.
Zelfs een dwaas die zwijgt, wordt wijs geacht, wie zijn lippen op elkaar houdt, verstandig.Zelfs een dwaas die zwijgt, gaat door voor wijs; als hij zijn lippen gesloten houdt, voor verstandig.
De toorn van de dwaas wordt dezelfde dag bekend, maar wie schrander is, bedekt schande.Een dwaas maakt zijn ergernis aanstonds bekend, maar een schrandere bedekt de smaad.
Wie wijs van hart is, neemt de geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val.Wie wijs van hart is, neemt geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val.

Bijbeltekst van de dag

Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...