DailyVerses.netTopicsSubscribeRandom Verse
<

Proverbs 4 - ESV & ČEP

>
«Získej moudrost, získej rozumnost. Na výroky mých úst nezapomeň, neodchyl se od nich. Přísloví 4:5»
Get wisdom; get insight; do not forget, and do not turn away from the words of my mouth.Získej moudrost, získej rozumnost. Na výroky mých úst nezapomeň, neodchyl se od nich.
The beginning of wisdom is this: Get wisdom, and whatever you get, get insight.Počátek moudrosti je: Snaž se získat moudrost, za všechno své jmění získej rozumnost.
Hear, my son, and accept my words, that the years of your life may be many.Slyš, můj synu, přijmi mé výroky, živ budeš mnoho let.
I have taught you the way of wisdom; I have led you in the paths of uprightness.Cestě moudrosti jsem tě učil, vodil tě stopami přímosti.
My son, be attentive to my words; incline your ear to my sayings. Let them not escape from your sight; keep them within your heart.Můj synu, věnuj pozornost mým slovům, k mým výrokům nakloň ucho. Ať nesejdou ti z očí, střez je v hloubi srdce.
Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life.Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.
Put away from you crooked speech, and put devious talk far from you.Odvracej svá ústa od falše a od svých rtů vzdal neupřímnost.
Let your eyes look directly forward, and your gaze be straight before you.Tvé oči ať hledí rovně, zpříma před sebe se dívej.
Ponder the path of your feet; then all your ways will be sure.Sleduj stopy svých nohou, všechny tvé cesty ať jsou pevné.
Do not swerve to the right or to the left; turn your foot away from evil.Napravo ani nalevo se neuchyluj, odvrať od zlého svou nohu.

Bible verse of the day

You are a hiding place for me;
you preserve me from trouble;
you surround me with shouts of deliverance. Selah

Random Bible Verse

Go and learn what this means, ‘I desire mercy, and not sacrifice.’ For I came not to call the righteous, but sinners.

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God, with (even) fewer ads:

Donate

Bible verse of the day

You are a hiding place for me; you preserve me from trouble; you surround me with shouts of deliverance. Selah

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies