DailyVerses.netTemasVersículo AleatórioInscreva-se

Deus (3/4)

«Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos… 1 João 4:13»
Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito.Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest.
Assim, eu me engrandecerei, e me santificarei, e me farei conhecer aos olhos de muitas nações; e saberão que eu sou o Senhor.Ik zal mijn grootheid en mijn heiligheid tonen en mij aan vele volken bekendmaken. Ze zullen beseffen dat ik de HEER ben.
No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.
Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.Want er staat: ‘Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.’
Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis, os seus caminhos!Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen.
Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus.Trouwelozen! Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God.
Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? — diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra? — diz o Senhor.'Als iemand zich verbergt, zou ik hem dan niet zien?' spreekt de HEER. 'Ben ik niet overal, in de hemel en op aarde?' spreekt de HEER.
Torre forte é o nome do Senhor; para ela correrá o justo e estará em alto retiro.De naam van de HEER is een sterke toren, de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig.
E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste.Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus.
O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus.De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn.
Porque, quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus?Wie anders is God dan de HEER, wie anders een rots dan onze God?
Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros.Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben.
E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas.Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’
Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor.God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw.
E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma.Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis.
Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta.Jonge leeuwen lopen hongerig rond, wie de HEER zoekt, ontbreekt het aan niets.
Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus!Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar u, o God.
E o Senhor será rei sobre toda a terra; naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome.En de HEER zal koning worden over de hele aarde. Dan zal de HEER de enige God zijn en zijn naam de enige naam.
Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou.Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad.
E, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo; escutai-o.Hij was nog niet uitgesproken, of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem!’
Tu, Senhor, permaneces eternamente, e o teu trono, de geração em geração.Maar u, HEER, zetelt voor eeuwig, uw troon staat vast van geslacht op geslacht.
E aquele que guarda os seus mandamentos nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós: pelo Espírito que nos tem dado.Wie zich aan zijn geboden houdt blijft in God, en God blijft in hem. Dat hij in ons blijft, weten we door de Geest die hij ons heeft gegeven.
Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam.Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen.
Quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo.Wie heeft dat tot stand gebracht? Wie roept de generaties vanaf het begin? Ik, de HEER, ik was de eerste en ook bij de laatsten zal ik zijn.
Jesus respondeu e disse-lhes: A obra de Deus é esta: que creiais naquele que ele enviou.'Dit moet u voor God doen: geloven in hem die hij gezonden heeft,' antwoordde Jezus.

Mas, amados, não ignoreis uma coisa: que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos, como um dia.Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters: voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag.

Versículo da Bíblia do dia

Enquanto foste precioso aos meus olhos,
também foste glorificado, e eu te amei,
pelo que dei os homens por ti,
e os povos, pela tua alma.

Versículo Aleatório da Bíblia

Clama a mim, e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes.Próximo versículo!Com imagem

Apoiar DailyVerses.net

Ajude-me a espalhar a Palavra de Deus:
Doação

Versículo da Bíblia do dia

Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei os homens por ti, e os povos, pela tua alma.

Receba o Versículo Diário

Plano de leitura da Bíblia pessoal

Registrar para configurar seu plano de leitura da Bíblia e ver o seu progresso.
AceitarEste site usa cookies