DailyVerses.net
<

Marek - KAT & RVR60

>
Prečítajte si túto knihu o Biblii on-line, kliknite na tu na čítanie.

Marek 1
Marek 2
Marek 3
Marek 4
Marek 5
Marek 6
Marek 7
Marek 8
Marek 9
Marek 10
Marek 11
Marek 12
Marek 13
Marek 14
Marek 15
Marek 16

Biblické verše

« Marek 11:24 »

KAT
X
RVR60
Preto vám hovorím: Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali, a budete to mať.Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá.
Ježiš mu povedal: „Ak môžeš?! Všetko je možné tomu, kto verí.“Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible.
Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie. Lebo Bohu je všetko možné.“Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios, no; porque todas las cosas son posibles para Dios.
Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?!Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma?
A Ježiš mu povedal: „Choď, tvoja viera ťa uzdravila!“ A hneď videl a šiel za ním po ceste.Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y en seguida recobró la vista, y seguía a Jesús en el camino.
A povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
Druhé je toto: »Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!« Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que éstos.
On sa im prihovoril: „Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný. Vstal z mŕtvych. Niet ho tu. Hľa, miesto, kde ho uložili.“Mas él les dijo: No os asustéis; buscáis a Jesús nazareno, el que fue crucificado; ha resucitado, no está aquí; mirad el lugar en donde le pusieron.
Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado.
A pokračoval: „Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka.“Pero decía, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, y contaminan al hombre.
Komentárov
Biblický verš dňa
On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna, v ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov.
Odoberať denne Biblický verš:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!