DailyVerses.net

46 Biblické verše o Peniaze

« Hebrejom 13:5 »

KAT
X
NKJV
Vaše správanie nech je bez lakomstva; buďte spokojní s tým, čo máte. Veď on sám povedal: „Nezanechám ťa, ani neopustím.“Let your conduct be without covetousness; be content with such things as you have. For He Himself has said, “I will never leave you nor forsake you.”
Ľahko nadobudnutý majetok sa rozplynie, ten však, kto zbiera po hŕstke, dopracuje sa bohatstva.Wealth gained by dishonesty will be diminished, But he who gathers by labor will increase.
Nenamáhaj sa zbohatnúť (a) zdržuj svoju vynaliezavosť.Do not overwork to be rich; Because of your own understanding, cease!
Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla a do mnohých nezmyselných a škodlivých žiadostí, ktoré ľudí ponárajú do záhuby a zatratenia.But those who desire to be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and harmful lusts which drown men in destruction and perdition.
Pánovo požehnanie nosí bohatstvo a nepridáva nijaké trápenie.The blessing of the Lord makes one rich, And He adds no sorrow with it.
Kto miluje peniaze, nikdy nemá peňazí dostatok. Kto má rád nahromadený (majetok), nemá (dosť) zisku. (Ale) aj to je márnosť.He who loves silver will not be satisfied with silver; Nor he who loves abundance, with increase. This also is vanity.
Cti Pána svojím majetkom a (prinášaj mu) prvotiny z každej svojej úrody.Honor the Lord with your possessions, And with the firstfruits of all your increase.
Lepšie je (mať) málo a báť sa Pána, než veľký poklad, a s ním nepokoj.Better is a little with the fear of the Lord, Than great treasure with trouble.
A ostatným povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti! Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má.“And He said to them, “Take heed and beware of covetousness, for one’s life does not consist in the abundance of the things he possesses.”
Dávajte každému, čo ste dlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť.Render therefore to all their due: taxes to whom taxes are due, customs to whom customs, fear to whom fear, honor to whom honor.
Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.For where your treasure is, there your heart will be also.
Veď ktože som ja a čože je môj ľud, že sme boli schopní takto ti dať dary? Veď od teba je všetko a čo sme ti dali, máme z tvojej ruky.But who am I, and who are my people, That we should be able to offer so willingly as this? For all things come from You, And of Your own we have given You.
Nadobúdanie múdrosti je oveľa lepšie nad zlato a získavanie rozumnosti vypláca sa nad striebro.How much better to get wisdom than gold! And to get understanding is to be chosen rather than silver.
Tým, čo sú bohatí v tomto veku, prikazuj, nech nie sú namyslení a nevkladajú nádej do neistého bohatstva, ale v Boha, ktorý nám hojne dáva všetko na užívanie.Command those who are rich in this present age not to be haughty, nor to trust in uncertain riches but in the living God, who gives us richly all things to enjoy.
Jeho pán mu povedal: »Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.«His lord said to him, ‘Well done, good and faithful servant; you were faithful over a few things, I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your lord.’
Nepravdivosť a lživú reč (ráč) vzdialiť odo mňa! Nedávaj mi ani chudobu, ani bohatstvo, udeľ mi (vždy iba toľko, koľko) potrebujem na živobytie.Remove falsehood and lies far from me; Give me neither poverty nor riches— Feed me with the food allotted to me.
Človekovi vynáša jeho dobrota a lepší bedár ako podvodník.What is desired in a man is kindness, And a poor man is better than a liar.
Lepšie to málo, čo má spravodlivý, než veľké bohatstvá hriešnikov. Veď ramená hriešnikov budú polámané, no spravodlivých posilňuje Pán.A little that a righteous man has Is better than the riches of many wicked. For the arms of the wicked shall be broken, But the Lord upholds the righteous.
Meno je hodno viac ako veľké bohatstvo, priazeň je lepšia nad striebro a nad zlato.A good name is to be chosen rather than great riches, Loving favor rather than silver and gold.
Len čo si mihol okom na bohatstvo, už ho niet. Lebo je isté, že si spraví perute a odletí jak orol k nebesám.Will you set your eyes on that which is not? For riches certainly make themselves wings; They fly away like an eagle toward heaven.
Nespravodlivo nadobúdané poklady sú neužitočné, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.Treasures of wickedness profit nothing, But righteousness delivers from death.
V deň hnevu nepomôže bohatstvo, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.Riches do not profit in the day of wrath, But righteousness delivers from death.
Preto platíte aj dane, lebo tí, čo ich vyžadujú, sú Boží služobníci.For because of this you also pay taxes, for they are God’s ministers attending continually to this very thing.
Keď idem cestou tvojich zákonov, mám väčšiu radosť ako zo všetkého bohatstva.I have rejoiced in the way of Your testimonies, As much as in all riches.
Majetnosť boháča je pevným mestom preň a sťaby vysoký múr v jeho predstave.The rich man’s wealth is his strong city, And like a high wall in his own esteem.

Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie?For which of you, intending to build a tower, does not sit down first and count the cost, whether he has enough to finish it?
Predošlý12Ďalší

Čítať viac

Komentárov
Biblický verš dňa
A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.
Odoberať denne Biblický verš:
E-mail
Facebook
Twitter
Android