DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid

Žalmy 19 - KAT & ESV

Prečítajte si túto kapitolu online, kliknite na tu na čítanie.

Biblické verše

« Žalmy 19:2-3 »
Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk. Deň dňu o tom podáva správu a noc noci to dáva na známosť.The heavens declare the glory of God, and the sky above proclaims his handiwork. Day to day pours out speech, and night to night reveals knowledge.
Zákon Pánov je dokonalý, osviežuje dušu. Svedectvo Pánovo je hodnoverné, dáva múdrosť maličkým.The law of the Lord is perfect, reviving the soul; the testimony of the Lord is sure, making wise the simple.
Nech sa ti páčia slová mojich úst i rozjímanie môjho srdca pred tvojou tvárou. Pane, ty si moja pomoc a môj vykupiteľ.Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my redeemer.
Biblický verš dňa
Príslovia 17:6
Korunou starcov (sú ich synovia a) vnukovia a ozdobou synov (sú) ich otcovia.