DailyVerses.net主題訂閱隨機聖經金句

25 聖經金句關於 工作

«歌 羅 西 書 3:23-24»
無 論 做 甚 麼 , 都 要 從 心 裡 做 , 像 是 給 主 做 的 , 不 是 給 人 做 的 , 因 你 們 知 道 從 主 那 裡 必 得 著 基 業 為 賞 賜 ; 你 們 所 事 奉 的 乃 是 主 基 督 。Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom! Veď viete, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo. Slúžte Pánovi, Kristovi!
你 所 做 的 , 要 交 託 耶 和 華 , 你 所 謀 的 , 就 必 成 立 。Zver svoje diela na Pána a podaria sa tvoje zámery.
凡 你 們 所 做 的 都 要 憑 愛 心 而 做 。Nech sa všetko medzi vami deje v láske.
所 以 , 我 親 愛 的 弟 兄 們 , 你 們 務 要 堅 固 , 不 可 搖 動 , 常 常 竭 力 多 做 主 工 ; 因 為 知 道 , 你 們 的 勞 苦 在 主 裡 面 不 是 徒 然 的 。A tak, moji milovaní bratia, buďte pevní, neochvejní, čoraz horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je daromná v Pánovi.
耶 和 華 所 賜 的 福 使 人 富 足 , 並 不 加 上 憂 慮 。Pánovo požehnanie nosí bohatstvo a nepridáva nijaké trápenie.
殷 勤 人 的 手 必 掌 權 ; 懶 惰 的 人 必 服 苦 。Ruka robotných (ľudí) bude vládnuť, robotovať však bude (ruka) lenivá.
無 論 做 甚 麼 , 或 說 話 或 行 事 , 都 要 奉 主 耶 穌 的 名 , 藉 著 他 感 謝 父 神 。A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.
不 勞 而 得 之 財 必 然 消 耗 ; 勤 勞 積 蓄 的 , 必 見 加 增 。Ľahko nadobudnutý majetok sa rozplynie, ten však, kto zbiera po hŕstke, dopracuje sa bohatstva.
神 能 將 各 樣 的 恩 惠 多 多 的 加 給 你 們 , 使 你 們 凡 事 常 常 充 足 , 能 多 行 各 樣 善 事 。A Boh má moc rozhojniť vo vás každú milosť, aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok.
願 主 我 們 神 的 榮 美 歸 於 我 們 身 上 。 願 你 堅 立 我 們 手 所 做 的 工 ; 我 們 手 所 做 的 工 , 願 你 堅 立 。Nech je nad nami dobrotivosť Pána, nášho Boha; upevňuj dielo našich rúk, dielo našich rúk upevňuj!
我 知 道 世 人 , 莫 強 如 終 身 喜 樂 行 善 ; 並 且 人 人 吃 喝 , 在 他 一 切 勞 碌 中 享 福 , 這 也 是 神 的 恩 賜 。Poznal som, že pre nich niet lepšieho, ako radovať sa a dopriať si blaženosti vo svojom živote. Aj to, že všetci ľudia môžu jesť a piť a dopriať si blaženosti za všetku svoju námahu, je dar od Boha.
你 們 要 小 心 , 不 要 失 去 你 們 所 做 的 工 , 乃 要 得 著 滿 足 的 賞 賜 。Dávajte si pozor, aby ste neprišli o to, na čom ste pracovali, ale aby ste dostali plnú odmenu.
你 當 竭 力 在 神 面 前 得 蒙 喜 悅 , 作 無 愧 的 工 人 , 按 著 正 意 分 解 真 理 的 道 。Usiluj sa ukázať Bohu ako osvedčený, ako robotník, ktorý sa nemusí hanbiť a správne podáva slovo pravdy.
兩 個 人 總 比 一 個 人 好 , 因 為 二 人 勞 碌 同 得 美 好 的 果 效 。Dvaja sú na tom lepšie ako sám človek: za svoju námahu môžu dostať väčšiu odmenu.
你 們 看 那 天 上 的 飛 鳥 , 也 不 種 , 也 不 收 , 也 不 積 蓄 在 倉 裡 , 你 們 的 天 父 尚 且 養 活 他 。 你 們 不 比 飛 鳥 貴 重 得 多 麼 ?Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú, ani nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú, a váš nebeský Otec ich živí. Nie ste vy oveľa viac ako ony?
你 們 若 是 熱 心 行 善 , 有 誰 害 你 們 呢 ?Ktože vám uškodí, ak budete horliví v dobrom?!
神 賜 人 資 財 豐 富 , 使 他 能 以 吃 用 , 能 取 自 己 的 分 , 在 他 勞 碌 中 喜 樂 , 這 乃 是 神 的 恩 賜 。Aj to, ak niekomu z ľudí Boh udelil bohatstva, majetku (prehojne), a doprial mu možnosť užívať z neho a prevziať si tento svoj podiel, aby sa mohol radovať za všetky námahy; to je zaiste Boží dar - takáto (vec).
我 所 見 為 善 為 美 的 , 就 是 人 在 神 賜 他 一 生 的 日 子 吃 喝 , 享 受 日 光 之 下 勞 碌 得 來 的 好 處 , 因 為 這 是 他 的 分 。Ale hľa, čo som uznal za dobré a čo je (v živote ozaj) pekné: Ak si môže človek zajedať a popíjať a dopriať si blaženosti za všetku svoju námahu, ktorou sa trápil pod slnkom podľa počtu dní svojho života, ktorý mu udelil Boh, lebo je to jeho podiel.
我 卻 不 以 性 命 為 念 , 也 不 看 為 寶 貴 , 只 要 行 完 我 的 路 程 , 成 就 我 從 主 耶 穌 所 領 受 的 職 事 , 證 明 神 恩 惠 的 福 音 。Svoj život si však veľmi necením, len aby som dokončil svoj beh a službu, ktorú som dostal od Pána Ježiša: svedčiť o evanjeliu Božej milosti.
我 又 見 人 為 一 切 的 勞 碌 和 各 樣 靈 巧 的 工 作 就 被 鄰 舍 嫉 妒 。 這 也 是 虛 空 , 也 是 捕 風 。Všimol som si, ako všetka námaha a všetok zdar podnikania slúži iba na žiarlivosť jedného proti druhému. A tak aj tu je márnosť a honba za vetrom.
聖 經 都 是 神 所 默 示 的 , 於 教 訓 、 督 責 、 使 人 歸 正 、 教 導 人 學 義 都 是 有 益 的 , 叫 屬 神 的 人 得 以 完 全 , 預 備 行 各 樣 的 善 事 。Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.
這 樣 看 來 , 必 另 有 一 安 息 日 的 安 息 為 神 的 子 民 存 留 。 因 為 那 進 入 安 息 的 , 乃 是 歇 了 自 己 的 工 , 正 如 神 歇 了 他 的 工 一 樣 。A tak ostáva sobotný odpočinok pre Boží ľud. Lebo kto vošiel do jeho pokoja, aj on si odpočinul od svojich diel ako Boh od svojich.
我 實 實 在 在 的 告 訴 你 們 , 我 所 做 的 事 , 信 我 的 人 也 要 做 , 並 且 要 做 比 這 更 大 的 事 , 因 為 我 往 父 那 裡 去 。Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi.
因 為 神 並 非 不 公 義 , 竟 忘 記 你 們 所 做 的 工 和 你 們 為 他 名 所 顯 的 愛 心 , 就 是 先 前 伺 候 聖 徒 , 如 今 還 是 伺 候 。Veď Boh nie je nespravodlivý, že by zabudol na vaše skutky a na lásku, ktorú ste prejavili jeho menu, keď ste posluhovali - a ešte posluhujete - svätým.
勸 僕 人 要 順 服 自 己 的 主 人 , 凡 事 討 他 的 喜 歡 , 不 可 頂 撞 他 , 不 可 私 拿 東 西 ; 要 顯 為 忠 誠 , 以 致 凡 事 尊 榮 我 們 救 主 神 的 道 。Otroci nech sa vo všetkom podriaďujú svojim pánom, nech sú úslužní, nech neprotirečia, neokrádajú, ale nech vo všetkom preukážu skutočnú vernosť, aby vo všetkom robili česť učeniu nášho Spasiteľa, Boha.

每日聖經金句

良 言 如 同 蜂 房 , 使 心 覺 甘 甜 , 使 骨 得 醫 治 。

隨機聖經金句

耶 穌 說 : 我 就 是 生 命 的 糧 。 到 我 這 裡 來 的 , 必 定 不 餓 ; 信 我 的 , 永 遠 不 渴 。

每日聖經金句

良 言 如 同 蜂 房 , 使 心 覺 甘 甜 , 使 骨 得 醫 治 。

收到每日聖經金句:

個人聖經閱讀計劃

建立一個帳戶來設定您的聖經閱讀計劃,您將在這裡看到進度和下一章內容!