DailyVerses.net
主題訂閱隨機聖經金句

25 聖經金句關於 工作

«歌 羅 西 書 3:23-24»
無 論 做 甚 麼 , 都 要 從 心 裡 做 , 像 是 給 主 做 的 , 不 是 給 人 做 的 , 因 你 們 知 道 從 主 那 裡 必 得 著 基 業 為 賞 賜 ; 你 們 所 事 奉 的 乃 是 主 基 督 。Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen, want u weet dat u van de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen - uw meester is Christus!
你 所 做 的 , 要 交 託 耶 和 華 , 你 所 謀 的 , 就 必 成 立 。Vertrouw bij je werk op de HEER, en je plannen zullen slagen.
凡 你 們 所 做 的 都 要 憑 愛 心 而 做 。Alles wat u doet, moet u met liefde doen.
所 以 , 我 親 愛 的 弟 兄 們 , 你 們 務 要 堅 固 , 不 可 搖 動 , 常 常 竭 力 多 做 主 工 ; 因 為 知 道 , 你 們 的 勞 苦 在 主 裡 面 不 是 徒 然 的 。Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.
耶 和 華 所 賜 的 福 使 人 富 足 , 並 不 加 上 憂 慮 。Alleen de zegen van de HEER maakt rijk, zwoegen voegt daar niets aan toe.
殷 勤 人 的 手 必 掌 權 ; 懶 惰 的 人 必 服 苦 。Een vlijtig mens verwerft gezag, luiheid leidt tot slavernij.
無 論 做 甚 麼 , 或 說 話 或 行 事 , 都 要 奉 主 耶 穌 的 名 , 藉 著 他 感 謝 父 神 。Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem.
不 勞 而 得 之 財 必 然 消 耗 ; 勤 勞 積 蓄 的 , 必 見 加 增 。In de schoot geworpen rijkdom is weer snel verdwenen, gestage groei maakt rijk.
神 能 將 各 樣 的 恩 惠 多 多 的 加 給 你 們 , 使 你 們 凡 事 常 常 充 足 , 能 多 行 各 樣 善 事 。God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk.
願 主 我 們 神 的 榮 美 歸 於 我 們 身 上 。 願 你 堅 立 我 們 手 所 做 的 工 ; 我 們 手 所 做 的 工 , 願 你 堅 立 。Laat ons uw genade zien, Heer, onze God. Bevestig het werk van onze handen, het werk van onze handen, bevestig dat.
我 知 道 世 人 , 莫 強 如 終 身 喜 樂 行 善 ; 並 且 人 人 吃 喝 , 在 他 一 切 勞 碌 中 享 福 , 這 也 是 神 的 恩 賜 。Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten. Want wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God.
你 們 要 小 心 , 不 要 失 去 你 們 所 做 的 工 , 乃 要 得 著 滿 足 的 賞 賜 。Wees op uw hoede en verspeel niet wat we bereikt hebben, maar zorg dat u het volle loon ontvangt.
你 當 竭 力 在 神 面 前 得 蒙 喜 悅 , 作 無 愧 的 工 人 , 按 著 正 意 分 解 真 理 的 道 。Span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de waarheid.
兩 個 人 總 比 一 個 人 好 , 因 為 二 人 勞 碌 同 得 美 好 的 果 效 。Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn, want – dat is zeker – samen zwoegen loont.
你 們 看 那 天 上 的 飛 鳥 , 也 不 種 , 也 不 收 , 也 不 積 蓄 在 倉 裡 , 你 們 的 天 父 尚 且 養 活 他 。 你 們 不 比 飛 鳥 貴 重 得 多 麼 ?Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?
你 們 若 是 熱 心 行 善 , 有 誰 害 你 們 呢 ?Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede?
神 賜 人 資 財 豐 富 , 使 他 能 以 吃 用 , 能 取 自 己 的 分 , 在 他 勞 碌 中 喜 樂 , 這 乃 是 神 的 恩 賜 。Wanneer een mens geniet van rijkdom en bezit, wanneer hem dat door God wordt toegestaan als zijn rechtmatig deel en hij zich verheugt in alles wat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God.
我 所 見 為 善 為 美 的 , 就 是 人 在 神 賜 他 一 生 的 日 子 吃 喝 , 享 受 日 光 之 下 勞 碌 得 來 的 好 處 , 因 為 這 是 他 的 分 。Het is daarom, zo heb ik ingezien, goed en weldadig voor een mens wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet, en geniet van alles wat hij heeft verworven. Daar zwoegt hij voor onder de zon gedurende het luttel aantal levensdagen dat hij van God gekregen heeft; dat is wat hem is toebedeeld.
我 卻 不 以 性 命 為 念 , 也 不 看 為 寶 貴 , 只 要 行 完 我 的 路 程 , 成 就 我 從 主 耶 穌 所 領 受 的 職 事 , 證 明 神 恩 惠 的 福 音 。Ik hecht echter niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven, als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb: getuigen van het evangelie van Gods genade.
我 又 見 人 為 一 切 的 勞 碌 和 各 樣 靈 巧 的 工 作 就 被 鄰 舍 嫉 妒 。 這 也 是 虛 空 , 也 是 捕 風 。Ik heb al het gezwoeg gezien, en vastgesteld dat alles wat een mens bereikt het resultaat is van zijn afgunst op een ander. Ook dat is enkel lucht en najagen van wind.
聖 經 都 是 神 所 默 示 的 , 於 教 訓 、 督 責 、 使 人 歸 正 、 教 導 人 學 義 都 是 有 益 的 , 叫 屬 神 的 人 得 以 完 全 , 預 備 行 各 樣 的 善 事 。Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.
這 樣 看 來 , 必 另 有 一 安 息 日 的 安 息 為 神 的 子 民 存 留 。 因 為 那 進 入 安 息 的 , 乃 是 歇 了 自 己 的 工 , 正 如 神 歇 了 他 的 工 一 樣 。Er wacht het volk van God dus nog steeds een sabbatsrust. En wie is binnengegaan in zijn rust, vindt rust na zijn werk zoals God na het zijne.
我 實 實 在 在 的 告 訴 你 們 , 我 所 做 的 事 , 信 我 的 人 也 要 做 , 並 且 要 做 比 這 更 大 的 事 , 因 為 我 往 父 那 裡 去 。Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader.
因 為 神 並 非 不 公 義 , 竟 忘 記 你 們 所 做 的 工 和 你 們 為 他 名 所 顯 的 愛 心 , 就 是 先 前 伺 候 聖 徒 , 如 今 還 是 伺 候 。Want God is niet zo onrechtvaardig dat hij vergeet wat u hebt gedaan, hoeveel liefde u aan zijn naam hebt betoond door sinds jaar en dag steun te verlenen aan de gelovigen.
勸 僕 人 要 順 服 自 己 的 主 人 , 凡 事 討 他 的 喜 歡 , 不 可 頂 撞 他 , 不 可 私 拿 東 西 ; 要 顯 為 忠 誠 , 以 致 凡 事 尊 榮 我 們 救 主 神 的 道 。Slaven moeten in alles het gezag van hun meester erkennen en het hem naar de zin maken. Ze mogen hem niet tegenspreken of van hem stelen, maar moeten laten zien dat ze volkomen betrouwbaar zijn. Dan verhogen ze in alles wat ze doen het aanzien van de leer van God, onze redder.

每日聖經金句

那 暗 昧 無 益 的 事 , 不 要 與 人 同 行 , 倒 要 責 備 行 這 事 的 人 ; 因 為 他 們 暗 中 所 行 的 , 就 是 題 起 來 也 是 可 恥 的 。

隨機聖經金句

耶 和 華 說 : 我 知 道 我 向 你 們 所 懷 的 意 念 是 賜 平 安 的 意 念 , 不 是 降 災 禍 的 意 念 , 要 叫 你 們 末 後 有 指 望 。
下一節!   有圖片

每日聖經金句

那 暗 昧 無 益 的 事 , 不 要 與 人 同 行 , 倒 要 責 備 行 這 事 的 人 ; 因 為 他 們 暗 中 所 行 的 , 就 是 題 起 來 也 是 可 恥 的 。

收到每日聖經金句:

個人聖經閱讀計劃

建立一個帳戶來設定您的聖經閱讀計劃,您將在這裡看到進度和下一章內容!