DailyVerses.net主題訂閱隨機聖經金句

24 聖經金句關於 懲罰

«箴 言 3:11-12»
我 兒 , 你 不 可 輕 看 耶 和 華 的 管 教 , 也 不 可 厭 煩 他 的 責 備 ; 因 為 耶 和 華 所 愛 的 , 他 必 責 備 , 正 如 父 親 責 備 所 喜 愛 的 兒 子 。Nevzpieraj sa, syn môj, keď ťa súdi Pán a nech ťa neomŕza jeho karhanie, lebo Pán karhá toho, koho miluje, ako otec syna, ktorého má rád.
通 達 人 見 禍 藏 躲 ; 愚 蒙 人 前 往 受 害 。Prozreteľný (človek) predvída nehodu (a) vyhne sa, neskúsení (však) idú ďalej (neopatrne) a doplácajú (na svoj nerozum).
凡 我 所 疼 愛 的 , 我 就 責 備 管 教 他 ; 所 以 你 要 發 熱 心 , 也 要 悔 改 。Ja karhám a trescem tých, ktorých milujem. Buď teda horlivý a rob pokánie.
凡 沒 有 律 法 犯 了 罪 的 , 也 必 不 按 律 法 滅 亡 ; 凡 在 律 法 以 下 犯 了 罪 的 , 也 必 按 律 法 受 審 判 。Všetci, čo hrešili bez zákona, bez zákona aj zahynú, a tí, čo hrešili pod zákonom, budú súdení podľa zákona.
凡 管 教 的 事 , 當 時 不 覺 得 快 樂 , 反 覺 得 愁 苦 ; 後 來 卻 為 那 經 練 過 的 人 結 出 平 安 的 果 子 , 就 是 義 。Pravda, každá výchova v prítomnosti sa nezdá radostná, ale krušná; neskôr však prináša upokojujúce ovocie spravodlivosti tým, ktorých ona vycvičila.
愛 裡 沒 有 懼 怕 ; 愛 既 完 全 , 就 把 懼 怕 除 去 。 因 為 懼 怕 裡 含 著 刑 罰 , 懼 怕 的 人 在 愛 裡 未 得 完 全 。V láske niet strachu, a dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach má v sebe trest, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske.
若 有 人 犯 罪 , 行 了 耶 和 華 所 吩 咐 不 可 行 的 甚 麼 事 , 他 雖 然 不 知 道 , 還 是 有 了 罪 , 就 要 擔 當 他 的 罪 孽 。Ak sa niekto prehreší a prestúpi niektorý z Pánových príkazov, previnil sa, aj keď si toho nebol vedomý, lebo sa dopustil krivdy.
惟 有 那 不 知 道 的 , 做 了 當 受 責 打 的 事 , 必 少 受 責 打 ; 因 為 多 給 誰 , 就 向 誰 多 取 ; 多 託 誰 , 就 向 誰 多 要 。Toho, ktorý ju nepoznal a urobil niečo, za čo si zaslúži bitku, menej zbijú. Kto mnoho dostal, od toho sa bude mnoho požadovať, a komu veľa zverili, od toho budú viac žiadať.
你 們 當 回 頭 離 開 所 犯 的 一 切 罪 過 。 這 樣 , 罪 孽 必 不 使 你 們 敗 亡 。Obráťte sa a odvráťte sa od všetkých svojich hriechov a zločin vám nebude na záhubu.
信 而 受 洗 的 , 必 然 得 救 ; 不 信 的 , 必 被 定 罪 。Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.
我 的 弟 兄 們 , 最 要 緊 的 是 不 可 起 誓 ; 不 可 指 著 天 起 誓 , 也 不 可 指 著 地 起 誓 , 無 論 何 誓 都 不 可 起 。 你 們 說 話 , 是 , 就 說 是 ; 不 是 , 就 說 不 是 , 免 得 你 們 落 在 審 判 之 下 。Ale predovšetkým, bratia moji, neprisahajte ani na nebo, ani na zem, ani nijakou inou prísahou. Vaše „áno“ nech je „áno“ a „nie“ nech je „nie“, aby ste neprepadli súdu.
神 所 懲 治 的 人 是 有 福 的 ! 所 以 你 不 可 輕 看 全 能 者 的 管 教 。Koho Pán tu kára, blažený je. Trestom Všemocného nepohŕdaj!
如 今 , 那 些 在 基 督 耶 穌 裡 的 就 不 定 罪 了 。 因 為 賜 生 命 聖 靈 的 律 , 在 基 督 耶 穌 裡 釋 放 了 我 , 使 我 脫 離 罪 和 死 的 律 了 。Teraz teda už niet odsúdenia pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi; veď zákon Ducha, ktorý dáva život v Kristovi Ježišovi, oslobodil ťa od zákona hriechu a smrti.
不 可 妄 稱 耶 和 華 你 神 的 名 ; 因 為 妄 稱 耶 和 華 名 的 , 耶 和 華 必 不 以 他 為 無 罪 。Nevezmeš meno Pána, svojho Boha, nadarmo, lebo Pán nenechá bez trestu toho, kto bude brať jeho meno nadarmo.
你 當 心 裡 思 想 , 耶 和 華 你 神 管 教 你 , 好 像 人 管 教 兒 子 一 樣 。Teda uvažuj vo svojom srdci, že ako človek vychováva svojho syna, tak Pán, tvoj Boh, vychovával teba.
與 智 慧 人 同 行 的 , 必 得 智 慧 ; 和 愚 昧 人 作 伴 的 , 必 受 虧 損 。Kto chodí s múdrymi, ten zmúdrie (popri nich), druhovi bláznov sa však plano povodí.
務 要 傳 道 , 無 論 得 時 不 得 時 , 總 要 專 心 ; 並 用 百 般 的 忍 耐 , 各 樣 的 教 訓 , 責 備 人 、 警 戒 人 、 勸 勉 人 。Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou.
神 叫 孤 獨 的 有 家 , 使 被 囚 的 出 來 享 福 ; 惟 有 悖 逆 的 住 在 乾 燥 之 地 。On je Boh, čo opusteným dáva prebývať v domoch, väzňov privádza k šťastiu, no odbojníci zostanú v zemi pustej.
我 告 訴 你 們 , 不 是 的 ! 你 們 若 不 悔 改 , 都 要 如 此 滅 亡 !Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete.
主 知 道 搭 救 敬 虔 的 人 脫 離 試 探 , 把 不 義 的 人 留 在 刑 罰 之 下 , 等 候 審 判 的 日 子 。Pán však vie vytrhnúť nábožných zo skúšky a nespravodlivých ponechať na deň súdu na potrestanie.
只 是 過 犯 不 如 恩 賜 , 若 因 一 人 的 過 犯 , 眾 人 都 死 了 , 何 況 神 的 恩 典 , 與 那 因 耶 穌 基 督 一 人 恩 典 中 的 賞 賜 , 豈 不 更 加 倍 的 臨 到 眾 人 麼 ?Ale s darom to nie je tak ako s previnením. Lebo ak previnením jedného zomreli mnohí, tým väčšmi sa milosťou jedného človeka, Ježiša Krista, v mnohých rozhojnila Božia milosť a dar.
耶 和 華 保 護 寄 居 的 , 扶 持 孤 兒 和 寡 婦 , 卻 使 惡 人 的 道 路 彎 曲 。Pán ochraňuje cudzincov, ujíma sa siroty a vdovy, ale hatí cesty hriešnikov.
發 怒 的 日 子 資 財 無 益 ; 惟 有 公 義 能 救 人 脫 離 死 亡 。V deň hnevu nepomôže bohatstvo, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.
所 以 我 告 訴 你 們 : 人 一 切 的 罪 和 褻 瀆 的 話 都 可 得 赦 免 , 惟 獨 褻 瀆 聖 靈 , 總 不 得 赦 免 。Preto vám hovorím: Ľuďom sa odpustí každý hriech i rúhanie, ale rúhanie proti Duchu sa neodpustí.

每日聖經金句

疲 乏 的 , 他 賜 能 力 ; 軟 弱 的 , 他 加 力 量 。

隨機聖經金句

你 們 不 要 論 斷 人 , 就 不 被 論 斷 ; 你 們 不 要 定 人 的 罪 , 就 不 被 定 罪 ; 你 們 要 饒 恕 人 , 就 必 蒙 饒 恕 。

每日聖經金句

疲 乏 的 , 他 賜 能 力 ; 軟 弱 的 , 他 加 力 量 。

收到每日聖經金句:

個人聖經閱讀計劃

建立一個帳戶來設定您的聖經閱讀計劃,您將在這裡看到進度和下一章內容!