DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma mluvení

«V moci jazyka je život i smrt, kdo ho rád používá, nají… Přísloví 18:21»
V moci jazyka je život i smrt, kdo ho rád používá, nají se jeho plodů.生 死 在 舌 頭 的 權 下 , 喜 愛 他 的 , 必 吃 他 所 結 的 果 子 。
Dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává zlé. Jeho ústa mluví, čím srdce přetéká.善 人 從 他 心 裡 所 存 的 善 就 發 出 善 來 ; 惡 人 從 他 心 裡 所 存 的 惡 就 發 出 惡 來 ; 因 為 心 裡 所 充 滿 的 , 口 裡 就 說 出 來 。
Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost.污 穢 的 言 語 一 句 不 可 出 口 , 只 要 隨 事 說 造 就 人 的 好 話 , 叫 聽 見 的 人 得 益 處 。
Kdo hlídá svá ústa, střeží svůj život, kdo se pošklebuje, toho stihne zkáza.謹 守 口 的 , 得 保 生 命 ; 大 張 嘴 的 , 必 致 敗 亡 。
Neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání.不 以 惡 報 惡 , 以 辱 罵 還 辱 罵 , 倒 要 祝 福 ; 因 你 們 是 為 此 蒙 召 , 好 叫 你 們 承 受 福 氣 。
Mírný jazyk je stromem života, kdežto pokřivený rozkládá ducha.溫 良 的 舌 是 生 命 樹 ; 乖 謬 的 嘴 使 人 心 碎 。
I pošetilec, když mlčí, může být pokládán za moudrého, nechá-li rty zavřené, za rozumného.愚 昧 人 若 靜 默 不 言 也 可 算 為 智 慧 ; 閉 口 不 說 也 可 算 為 聰 明 。
Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu.我 又 告 訴 你 們 , 凡 人 所 說 的 閒 話 , 當 審 判 的 日 子 , 必 要 句 句 供 出 來 。
Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu.我 親 愛 的 弟 兄 們 , 這 是 你 們 所 知 道 的 , 但 你 們 各 人 要 快 快 的 聽 , 慢 慢 的 說 , 慢 慢 的 動 怒 。
Mnohomluvnost nezůstává bez přestoupení, kdežto kdo krotí své rty, je prozíravý.多 言 多 語 難 免 有 過 ; 禁 止 嘴 唇 是 有 智 慧 。
Otevři svá ústa za němého, za právo všech postižených.你 當 為 啞 巴 開 口 , 為 一 切 孤 獨 的 伸 冤 。
Člověk má radost, když může dát odpověď, jak je dobré slovo v pravý čas!口 善 應 對 , 自 覺 喜 樂 ; 話 合 其 時 , 何 等 美 好 。
Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu.回 答 柔 和 , 使 怒 消 退 ; 言 語 暴 戾 , 觸 動 怒 氣 。
Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem.小 子 們 哪 , 我 們 相 愛 , 不 要 只 在 言 語 和 舌 頭 上 , 總 要 在 行 為 和 誠 實 上 。
Všichni přece mnoho chybujeme. Kdo nechybuje slovem, je dokonalý muž a dovede držet na uzdě celé své tělo.原 來 我 們 在 許 多 事 上 都 有 過 失 ; 若 有 人 在 話 語 上 沒 有 過 失 , 他 就 是 完 全 人 , 也 能 勒 住 自 己 的 全 身 。
Utrhač, kudy chodí, roznáší důvěrnosti, kdežto kdo je duchem věrný, ukryje to.往 來 傳 舌 的 , 洩 漏 密 事 ; 心 中 誠 實 的 , 遮 隱 事 情 。
Slova z úst moudrému příjemně plynou, kdežto hlupáka vlastní rty pohlcují.智 慧 人 的 口 說 出 恩 言 ; 愚 昧 人 的 嘴 吞 滅 自 己 。
Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra.倘 若 你 的 弟 兄 得 罪 你 , 你 就 去 , 趁 著 只 有 他 和 你 在 一 處 的 時 候 , 指 出 他 的 錯 來 。 他 若 聽 你 , 你 便 得 了 你 的 弟 兄 。
Z mých úst plně zní tvá chvála, den co den tě oslavuji.你 的 讚 美 , 你 的 榮 耀 終 日 必 滿 了 我 的 口 。
Proto vše, co jste řekli ve tmě, bude slyšet na světle, co jste šeptem mluvili v tajných úkrytech, bude se hlásat ze střech.因 此 , 你 們 在 暗 中 所 說 的 , 將 要 在 明 處 被 人 聽 見 ; 在 內 室 附 耳 所 說 的 , 將 要 在 房 上 被 人 宣 揚 。
Z týchž úst vychází žehnání i proklínání. Tak tomu být nemá, bratří moji.頌 讚 和 咒 詛 從 一 個 口 裡 出 來 ! 我 的 弟 兄 們 , 這 是 不 應 當 的 !
Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.你 若 口 裡 認 耶 穌 為 主 , 心 裡 信 神 叫 他 從 死 裡 復 活 , 就 必 得 救 。
Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním.況 且 我 們 的 軟 弱 有 聖 靈 幫 助 , 我 們 本 不 曉 得 當 怎 樣 禱 告 , 只 是 聖 靈 親 自 用 說 不 出 來 的 歎 息 替 我 們 禱 告 。
Plány selžou bez společné porady, kdežto při množství rádců se uskuteční.不 先 商 議 , 所 謀 無 效 ; 謀 士 眾 多 , 所 謀 乃 成 。
Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.你 們 禱 告 , 不 可 像 外 邦 人 , 用 許 多 重 複 話 , 他 們 以 為 話 多 了 必 蒙 垂 聽 。

Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky.你 們 要 稱 謝 耶 和 華 , 求 告 他 的 名 , 在 萬 民 中 傳 揚 他 的 作 為 !
Předešlý123Následující

Biblický verš dne

Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!