DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma slabost

«Ale on mi řekl: „Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti… 2. Korintským 12:9»
Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný.Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда силен.
Ale on mi řekl: „Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla.“ A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova.Но Господь сказал мне: «довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи». И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова.
Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl.Изнемогает плоть моя и сердце мое: Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек.
On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému.Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость.
Všechnu ‚svou starost vložte na něj‘, neboť mu na vás záleží.Все заботы ваши возложи́те на Него, ибо Он печется о вас.
Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас.
Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním.Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными.
Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе.
Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je odhodlán, ale tělo slabé.Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна.
Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия.
Radostné srdce hojí rány, kdežto ubitý duch vysušuje kosti.Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости.
Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu.Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха.
Otevři svá ústa za němého, za právo všech postižených.Открывай уста твои за безгласного и для защиты всех сирот.
Dopomozte nuznému a sirotkovi k právu, poníženému a chudému zjednejte spravedlnost.Давайте суд бедному и сироте; угнетенному и нищему оказывайте справедливость.

Biblický verš dne

Kdo stojí o lásku, přikrývá přestoupení, ale kdo je přetřásá, rozlučuje důvěrné přátele.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!