DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma sobectví

«V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte… Filipským 2:3»
Nikdy se nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijte v pokoře: važte si druhých víc než sebe.V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe.
Nikomu ať nejde o vlastní prospěch, ale o prospěch toho druhého.Nikdo ať nemyslí sám na sebe, nýbrž ať má ohled na druhého!
Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje; není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy.Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.
Kde je totiž závist a svárlivost, tam vzniká nepokoj a kdejaká špatnost.Vždyť kde je závist a svárlivost, tam je zmatek a kdejaká špatnost.
Štědrý člověk bude jen vzkvétat, kdo jiné svlažuje, sám bude zavlažen.Duše štědrá bude nasycena tukem, a kdo občerstvuje, bude též občerstven.
Ale každý se snažme vyhovět bližnímu. Usilujme o prospěch a posílení druhých.Každý z nás ať vychází vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru společného růstu.
Tupec nijak nestojí o rozumnost – chce jen vyklopit, co má na srdci.Hlupák si nelibuje v rozumnosti, nýbrž v obnažování svého srdce.
Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ Žádné přikázání není důležitější než tato dvě.Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe!‘ Většího přikázání nad tato dvě není.
Ať se nikdo neplete: kdo z vás si myslí, že je na tomto světě moudrý, ať se raději stane bláznem. Pak teprve bude moudrý.Ať nikdo sám sebe neklame. Domnívá-li se někdo z vás, že je v tomto světě moudrý, ať se stane bláznem, aby se stal opravdu moudrým.
Nakloň mé srdce ke svým svědectvím namísto lakomství.Ke svým svědectvím nakloň mé srdce, nikoli k zištnosti.
Já však na to nedbám; v životě mi nejde o nic víc, než abych dokončil svůj běh a službu, kterou jsem přijal od Pána Ježíše: abych byl svědkem evangelia o Boží milosti.Ale já nepřikládám svému životu žádnou jinou cenu, než abych dokončil svůj běh a splnil úkol, který jsem dostal od Pána Ježíše: hlásat evangelium o Boží milosti.
Potom svolal zástup se svými učedníky a řekl jim: „Chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě.“Zavolal k sobě zástup s učedníky a řekl jim: „Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.“
Jsem ukřižován s Kristem. Nežiji už já – Kristus žije ve mně! Svůj život v tomto těle žiji ve víře v Božího Syna, který si mě zamiloval a vydal za mě sám sebe.Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne.

Biblický verš dne

Jako je otec k dětem laskavý,
tak je laskavý Hospodin k těm, kdo ho ctí!

Náhodný Biblický verš

Kéž vás tedy Bůh naděje naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, tak aby vaše naděje rostla mocí Ducha svatého stále víc a víc.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Jako je otec k dětem laskavý, tak je laskavý Hospodin k těm, kdo ho ctí!

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!