DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma víno

 • Jdi, jez svůj chléb s radostí a popíjej své víno s dobrou myslí, neboť Bůh již dávno našel zalíbení ve tvém díle.
 • Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.
 • A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá.“
 • I kdyby fíkovník nevypučel,
  réva nedala výnos,
  selhala plodnost olivy,
  pole nevydala pokrm,
  z ohrady zmizel brav,
  ve chlévech dobytek nebyl,
  já budu jásotem oslavovat Hospodina,
  jásat k chvále Boha, který je má spása.
 • Když Ježíš okusil octa, řekl: „Dokonáno jest.“ A nakloniv hlavu skonal.
 • Chutný chléb jsem nejedl, maso a víno jsem nevzal do úst, ani jsem se nepotíral mastí až do uplynutí celých tří týdnů.
 • Vinná réva uschla, zvadl fíkovník,
  granátový strom i datlovník a jabloň,
  všechno polní stromoví je suché.
  Lidským synům vyschl zdroj veselí.
 • Pak vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: „Pijte z něho všichni. Neboť toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů.“

Biblický verš dne

‚Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu.‘ Ne ten, kdo doporučuje sám sebe, je osvědčený, nýbrž ten, koho doporučuje Pán.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Denní oznámeníE-mailAndroid-appNa vašem webu

Náhodný Biblický verš

Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte