DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma vyznávání

«Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a… 1. Janův 4:15»
Kdokoli vyznává, že Ježíš je Syn Boží, v tom přebývá Bůh a on v Bohu.Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.
Držme se neochvějné naděje, kterou vyznáváme – vždyť Ten, který dal zaslíbení, je věrný.Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný.
A každý jazyk aby ke slávě Boha Otce vyznal, že Ježíš Kristus je Pán.A k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.
Můj úděl je Hospodin, říkám si, v něj složím svoji naději.„Můj podíl je Hospodin,“ praví má duše, proto na něj čekám.
Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse.Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení.
Jak je psáno: „Jakože jsem živ, praví Hospodin, každé koleno přede mnou poklekne a každý jazyk se vyzná Bohu.“Neboť je psáno: ‚Jako že jsem živ, praví Hospodin, skloní se přede mnou každé koleno a každý jazyk vyzná, že jsem Bůh.‘
Bojuj ten dobrý boj víry. Chop se věčného života, k němuž jsi povolán a k němuž ses přihlásil jasným vyznáním před mnoha svědky.Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán a k němuž ses přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky.
Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.
Svůj hřích jsem však potom doznal tobě, své provinění jsem odhalil. Řekl jsem: „Vyznám Hospodinu své zločiny!“ a tys mi odpustil mou vinu a hřích. sélaSvůj hřích jsem před tebou přiznal, svoji nepravost jsem nezakrýval, řekl jsem: „Vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti.“ A ty jsi ze mne sňal nepravost, hřích můj. -Sela-
Kdo je ten slavný Král? Hospodin zástupů, on je ten slavný Král! sélaKdo to je Král slávy? Hospodin zástupů, on je Král slávy! -Sela-
Kdo vítězí, bude se oblékat bílým rouchem a jeho jméno nikdy nevymažu z knihy života, ale vyznám jeho jméno před tváří svého Otce i před jeho anděly.Kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž přiznám se k němu před svým Otcem a před jeho anděly.
Žádný, kdo zapírá Syna, nemá ani Otce. Kdo však vyznává Syna, ten má i Otce.Kdo popírá Syna, nemá ani Otce. Kdo vyznává Syna, má i Otce.

Biblický verš dne

Milujte se navzájem bratrskou láskou, projevujte si navzájem uctivost.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!