DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma vztah

«Přepadnou-li jednoho, postaví se proti nim oba. A nit trojitá se teprv nepřetrhne! Kazatel 4:12»
Přepadnou-li jednoho, postaví se proti nim oba. A nit trojitá se teprv nepřetrhne!And if one prevail against him, two shall withstand him; and a threefold cord is not quickly broken.
Ženu statečnou kdo nalezne? Je daleko cennější než perly.Who can find a virtuous woman? for her price is far above rubies.
Upadne-li jeden, druh jej zvedne. Běda samotnému, který upadne; pak nemá nikoho, kdo by ho zvedl.For if they fall, the one will lift up his fellow: but woe to him that is alone when he falleth; for he hath not another to help him up.
Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k ctnosti poznání, k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku.And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue; and to virtue knowledge; And to knowledge temperance; and to temperance patience; and to patience godliness; And to godliness brotherly kindness; and to brotherly kindness charity.
Celá jsi krásná, přítelkyně moje, poskvrny na tobě není.Thou art all fair, my love; there is no spot in thee.
Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem.Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church, and gave himself for it; That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word.
Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi; v tom je celý Zákon i Proroci.Therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them: for this is the law and the prophets.
Ženy, podřizujte se svým mužům, jak se sluší na ty, kdo patří Pánu. Muži, milujte své ženy a nechovejte se k nim drsně.Wives, submit yourselves unto your own husbands, as it is fit in the Lord. Husbands, love your wives, and be not bitter against them.
Lépe dvěma než jednomu, mají dobrou mzdu ze svého pachtění.Two are better than one; because they have a good reward for their labour.
Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou?Be ye not unequally yoked together with unbelievers: for what fellowship hath righteousness with unrighteousness? and what communion hath light with darkness?
I řekl Hospodin Bůh: „Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou.“And the Lord God said, It is not good that the man should be alone; I will make him an help meet for him.
Dům a majetek lze zdědit po otcích, ale prozíravá žena je od Hospodina.House and riches are the inheritance of fathers: and a prudent wife is from the Lord.
Nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce ke všem, tak jako i my vás milujeme.And the Lord make you to increase and abound in love one toward another, and toward all men, even as we do toward you.
Abyste se však uvarovali smilstva, ať každý má svou ženu a každá svého muže.Nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife, and let every woman have her own husband.
Železo se ostří železem a jeden ostří tvář druhého.Iron sharpeneth iron; so a man sharpeneth the countenance of his friend.
Jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha? Snažím se zalíbit lidem? Kdybych se stále ještě chtěl líbit lidem, nebyl bych služebníkem Kristovým.For do I now persuade men, or God? or do I seek to please men? for if I yet pleased men, I should not be the servant of Christ.
V každičkém čase miluje přítel, zrodil se bratrem pro doby soužení.A friend loveth at all times, and a brother is born for adversity.
Kdo se nestará o své blízké a zvláště o členy rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící.But if any provide not for his own, and specially for those of his own house, he hath denied the faith, and is worse than an infidel.
Ženy svým mužům jako Pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil.Wives, submit yourselves unto your own husbands, as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church: and he is the saviour of the body.
Výborné jméno je nad hojné bohatství, lepší než stříbro a zlato je přízeň.A good name is rather to be chosen than great riches, and loving favour rather than silver and gold.
Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe.So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself.
Cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe.Honour thy father and thy mother: and, Thou shalt love thy neighbour as thyself.
A tak i každý z vás bez výjimky ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena ať má před mužem úctu.Nevertheless let every one of you in particular so love his wife even as himself; and the wife see that she reverence her husband.

Biblický verš dne

Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: ‚Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.‘

Náhodný Biblický verš

Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: ‚Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.‘

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!