DailyVerses.netموضوع هاآیه تصادفیبرای ثبت نام

آیه روز در وب سایت آنها

آیا وب سایتی دارید و آیا می خواهید آیه کتاب مقدس روزانه ما را بر روی آن نشان دهید؟ این ممکن هست!

WordPress

برای WordPress ما یک افزونه داریم:WordPress plugin

HTML

کد HTML زیر را در جایی که می خواهید آیه کتاب مقدس آن روز ظاهر شود ، قرار دهید:

<div id="dailyVersesWrapper"></div>
<script async defer src="https://dailyverses.net/get/verse.js?language=pcb"></script>
ترجمه: PCB
آیه انجیل: آیه روزآیه تصادفی

مثال

CSS (مثال)

.dailyVerses.bibleVerse
{
margin-top: .5em;
}

.dailyVerses.bibleVerse a
{
font-weight: bold;
}

از DailyVerses.net پشتیبانی کنید

به من کمک کنید تا کلام خدا را منتشر کنم:
اهدا کردن

آیه روز کتاب مقدس

بخواهيد تا به شما داده شود. بجوييد تا بيابيد. در بزنيد تا به روی شما باز شود.

هر روز آیه ای از کتاب مقدس دریافت کنید:

اطلاع رسانی روزانهپست الکترونیکFacebookدر وب سایت آنها

آیه کتاب مقدس تصادفی

اين قوانينی كه امروز به شما می‌دهم بايد دائم در فكرتان باشد. آنها را به فرزندان خود بياموزيد و هميشه دربارهٔ آنها صحبت كنيد خواه در خانه باشيد خواه در بيرون، خواه هنگام خواب باشد خواه اول صبح.آیه بعدی!همراه با تصویر