DailyVerses.netموضوع هاآیه تصادفیبرای ثبت نام

برای ثبت نام

مشترک آیه رایگان کتاب مقدس روزانه ما شوید:
آدرس ایمیل:

یا از طریق:

اطلاع رسانی روزانهFacebookدر وب سایت آنها

از DailyVerses.net پشتیبانی کنید

به من کمک کنید تا کلام خدا را منتشر کنم:
اهدا کردن

آیه روز کتاب مقدس

بخواهيد تا به شما داده شود. بجوييد تا بيابيد. در بزنيد تا به روی شما باز شود.

آیه کتاب مقدس تصادفی

مرد جوان چگونه می‌تواند زندگی خود را پاک نگاه دارد؟ بوسيلهٔ خواندن كلام خدا و اطاعت از دستورات آن!آیه بعدی!همراه با تصویر