DailyVerses.netموضوع هاآیه تصادفیبرای ثبت نام

مخاطب

لطفا پیامی را که می خواهید به DailyVerses.net بفرستید وارد کنید:

Send your message in English if this is possible (thank you!)
آدرس ایمیل:
نام خانوادگی:
موضوع:
پیام:

از DailyVerses.net پشتیبانی کنید

به من کمک کنید تا کلام خدا را منتشر کنم:
اهدا کردن

آیه روز کتاب مقدس

بخواهيد تا به شما داده شود. بجوييد تا بيابيد. در بزنيد تا به روی شما باز شود.

هر روز آیه ای از کتاب مقدس دریافت کنید:

اطلاع رسانی روزانهپست الکترونیکFacebookدر وب سایت آنها

آیه کتاب مقدس تصادفی

خود را با تمام سلاحهای خدا مجهز كنيد تا بتوانيد در برابر وسوسه‌ها و نيرنگهای شيطان ايستادگی نماييد.آیه بعدی!همراه با تصویر