DailyVerses.netموضوع هاآیه تصادفیبرای ثبت نام

يعقوب ۲:‏۱۷

پس ملاحظه می‌كنيد ايمانی كه منجر به اعمال خير نگردد، و با كارهای نيک همراه نباشد، اصلاً ايمان نيست، بلكه يک ادعای پوچ و توخالی است.
يعقوب ۲:‏۱۷ - PCB

آیه روز کتاب مقدس

در راه خدمت به خدا سخت بكوش تا او از تو راضی شود و هنگامی كه خدمتت را ارزيابی می‌كند، شرمنده نشوی. سعی كن مفهوم كلام خدا را خوب درک كنی و آن را خوب تعليم دهی.

هر روز آیه ای از کتاب مقدس دریافت کنید:

اطلاع رسانی روزانهپست الکترونیکFacebookدر وب سایت آنها

آیه کتاب مقدس تصادفی

چه فايده كه انسان تمام دنيا را ببرد ولی در عوض جانش را از دست بدهد؟آیه بعدی!همراه با تصویر

از DailyVerses.net پشتیبانی کنید

به من کمک کنید تا کلام خدا را منتشر کنم:
اهدا کردن

آیه روز کتاب مقدس

در راه خدمت به خدا سخت بكوش تا او از تو راضی شود و هنگامی كه خدمتت را ارزيابی می‌كند، شرمنده نشوی. سعی كن مفهوم كلام خدا را خوب درک كنی و آن را خوب تعليم دهی.

هر روز آیه ای از کتاب مقدس دریافت کنید:

طرح شخصی خواندن کتاب مقدس

برای تنظیم برنامه خواندن کتاب مقدس به سیستم وارد شوید یا ثبت نام کنید. اینجاست که پیشرفت خود و فصل بعدی را برای خواندن مشاهده خواهید کرد.