DailyVerses.net
<

Arkisto (Huhtikuu 2020)

>

30. huhtikuuta 2020

1. Johanneksen kirje 4:15
Joka tunnustaa Jeesuksen Jumalan Pojaksi, hänessä Jumala pysyy, ja hän pysyy Jumalassa.

29. huhtikuuta 2020

Psalmit 90:17
Herra, meidän Jumalamme,
ole lempeä meille,
anna töillemme menestys,
siunaa kättemme työt.

28. huhtikuuta 2020

Malakia 3:10
– Tuokaa täydet kymmenykset aarrekammioon,
jotta temppelissäni olisi ruokaa.
Koetelkaa minua tällä tavalla,
sanoo Herra Sebaot.
– Silloin saatte nähdä, että minä avaan taivaan ikkunat
ja vuodatan teille sateen runsaan siunauksen.

27. huhtikuuta 2020

Matteus 6:6
Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten Isääsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut.

26. huhtikuuta 2020

Habakuk 3:19
Herra, minun Jumalani, on voimani.
Hän tekee jalkani nopeiksi kuin kauriin jalat
ja ohjaa kulkuni kukkuloille.

25. huhtikuuta 2020

2. Korinttilaiskirje 12:9
Mutta hän on vastannut minulle: »Minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa.» Sen tähden ylpeilen mieluimmin heikkoudestani, jotta minuun asettuisi Kristuksen voima.

24. huhtikuuta 2020

Heprealaiskirje 10:23
Pysykäämme horjumatta tunnustuksessa ja toivossa, sillä hän, joka on antanut meille lupauksensa, on luotettava.

23. huhtikuuta 2020

Sananlaskut 3:27
Älä kiellä apuasi, jos toinen on avun tarpeessa
ja sinä pystyt tekemään hänelle hyvää.

22. huhtikuuta 2020

Matteus 24:44
Olkaa siis tekin valmiit, sillä Ihmisen Poika tulee hetkellä, jota ette aavista.

21. huhtikuuta 2020

1. Timoteuskirje 6:9
Ne, jotka tahtovat rikastua, joutuvat kiusaukseen ja lankeavat ansaan, monenlaisten järjettömien ja vahingollisten halujen valtaan, jotka syöksevät ihmiset tuhoon ja perikatoon.

20. huhtikuuta 2020

Psalmit 16:2
Minä sanon Herralle: »Sinä olet minun valtiaani,
sinulta saan kaiken hyvän!»

19. huhtikuuta 2020

Johannes 14:1
Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun.

18. huhtikuuta 2020

Jesaja 54:10
Vaikka vuoret järkkyisivät
ja kukkulat horjuisivat,
minun rakkauteni sinuun ei järky
eikä minun rauhanliittoni horju,
sanoo Herra, sinun armahtajasi.

17. huhtikuuta 2020

Saarnaaja 7:10
Älä kysele, miksi asiat ennen olivat paremmin kuin nyt,
sillä et sinä viisauttasi sitä kysy.

16. huhtikuuta 2020

1. Johanneksen kirje 4:16
Me olemme oppineet tuntemaan Jumalan rakkauden kaikkia meitä kohtaan ja uskomme siihen. Jumala on rakkaus. Se, joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä.

15. huhtikuuta 2020

Roomalaiskirje 11:36
Hänestä, hänen kauttaan ja häneen on kaikki. Hänen on kunnia ikuisesti. Aamen.

14. huhtikuuta 2020

Sananlaskut 11:25
Joka toisia ruokkii, syö itse kyllin,
joka tarjoaa vettä, saa itse juoda.

13. huhtikuuta 2020

Efesolaiskirje 1:7
Kristuksen veressä meillä on lunastus, rikkomustemme anteeksianto. Näin Jumala on antanut armonsa rikkauden.

12. huhtikuuta 2020

Markus 16:6
Mutta nuorukainen sanoi: »Älkää pelästykö. Te etsitte Jeesus Nasaretilaista, joka oli ristiinnaulittu. Hän on noussut kuolleista, ei hän ole täällä. Tuossa on paikka, johon hänet pantiin.»

11. huhtikuuta 2020

Psalmit 130:5
Minä odotan sinua, Herra,
odotan sinua koko sielustani
ja panen toivoni sinun sanaasi.

10. huhtikuuta 2020

Jesaja 53:4
Ja kuitenkin: hän kantoi meidän kipumme,
otti taakakseen meidän sairautemme.
Omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta,
luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan.

9. huhtikuuta 2020

Apostolien teot 2:46-47
Joka päivä he uskollisesti kokoontuivat temppeliin, ja kodeissaan he yhdessä mursivat leipää ja aterioivat riemullisin ja vilpittömin mielin. He ylistivät Jumalaa ja olivat koko kansan suosiossa, ja päivä päivältä Herra liitti heidän joukkoonsa niitä jotka pelastuivat.

8. huhtikuuta 2020

Sananlaskut 15:16
Parempi köyhyys ja Herran pelko
kuin suuret varat ja rauhattomuus.

7. huhtikuuta 2020

Heprealaiskirje 9:28
Samoin on Kristus kerran uhrattu, jotta hän ottaisi pois kaikkien synnit, ja hän ilmestyy vielä kerran, mutta ei enää synnin tähden vaan pelastaakseen ne, jotka häntä odottavat.

6. huhtikuuta 2020

Johannes 10:28-30
Minä annan heille ikuisen elämän. He eivät koskaan joudu hukkaan, eikä kukaan riistä heitä minulta. Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kuin kukaan muu, eikä kukaan voi riistää heitä Isäni kädestä. Minä ja Isä olemme yhtä.

5. huhtikuuta 2020

Sakarja 9:9
Iloitse, tytär Siion!
Riemuitse, tytär Jerusalem!
Katso, kuninkaasi tulee.
Vanhurskas ja voittoisa hän on,
hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla,
aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa.

4. huhtikuuta 2020

Roomalaiskirje 12:16
Olkaa keskenänne yksimielisiä. Älkää pitäkö itseänne muita parempina, vaan asettukaa vähäosaisten rinnalle. Älkää olko omasta mielestänne viisaita.

3. huhtikuuta 2020

Jaakobin kirje 3:16
Sillä siellä, missä kateus ja riidanhalu vallitsevat, on myös hillittömyyttä ja kaikenlaista pahaa.

2. huhtikuuta 2020

Psalmit 25:4
Herra, osoita minulle tiesi,
opeta minua kulkemaan polkujasi.

1. huhtikuuta 2020

Ilmestyskirja 3:20
Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen, ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän.
Kommenttia
Päivän Raamatun jae
Me pysymme hänessä ja hän pysyy meissä; tämän me tiedämme siitä, että hän on antanut meille Henkeään.
Vastaanota päivittäinen Raamatun jae:
Sähköposti
Facebook