DailyVerses.net
mailfacebook

Arkisto (Toukokuu 2020)

28. toukokuuta 2020

3. Mooseksen kirja 19:17-18
Älä paheksu lähimmäistäsi vain ajatuksissasi, vaan nuhtele häntä avoimesti; muuten joudut osalliseksi hänen syyllisyydestään. Älä kosta omaan kansaasi kuuluvalle äläkä pidä yllä riitaa hänen kanssaan, vaan rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Minä olen Herra.

27. toukokuuta 2020

1. Korinttilaiskirje 16:14
Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin!

26. toukokuuta 2020

Sananlaskut 3:13
Onnellinen se, joka on löytänyt viisauden,
se, joka on tavoittanut tiedon.

25. toukokuuta 2020

1. Aikakirja 16:11
Turvautukaa Herraan ja hänen voimaansa,
etsikää aina hänen kasvojaan.

24. toukokuuta 2020

Jaakobin kirje 1:5
Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämänsä, sillä Jumala antaa auliisti kaikille, ketään soimaamatta.

23. toukokuuta 2020

Psalmit 51:3-4
Jumala, ole minulle armollinen hyvyydessäsi,
pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden.
Pese minut puhtaaksi rikoksestani
ja anna lankeemukseni anteeksi.

22. toukokuuta 2020

1. Johanneksen kirje 4:9
Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän keskuuteemme, että hän lähetti ainoan Poikansa maailmaan, antamaan meille elämän.

21. toukokuuta 2020

Markus 16:19
Kun Herra Jeesus oli puhunut heille tämän, hänet otettiin ylös taivaaseen ja hän istuutui Jumalan oikealle puolelle.

20. toukokuuta 2020

Sananlaskut 17:28
Hullukin käy viisaasta, jos on vaiti,
järkevästä, ellei suutaan avaa.

19. toukokuuta 2020

Johannes 16:33
Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minussa rauha. Maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina: minä olen voittanut maailman.

18. toukokuuta 2020

1. Pietarin kirje 3:8
Ja lopuksi: olkaa kaikki yksimielisiä, jakakaa toistenne ilot ja surut, rakastakaa toisianne ja olkaa hyväsydämisiä ja nöyriä.

17. toukokuuta 2020

Psalmit 150:6
Kaikki te, joissa on elämän henkäys,
ylistäkää Herraa!
Halleluja!

16. toukokuuta 2020

Kolossalaiskirje 3:17
Mitä teettekin, sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen hänen kauttaan Jumalaa, Isäämme.

15. toukokuuta 2020

1. Pietarin kirje 3:3-4
Älkää pitäkö tärkeänä ulkonaista kaunistusta, älkää hiuslaitteita, kultakoruja tai hienoja vaatteita. Teidän kaunistuksenne olkoon katoamatonta: salassa oleva sydämen ihminen, lempeä ja sävyisä henki. Tämä on Jumalan silmissä kallisarvoista.

14. toukokuuta 2020

Sananlaskut 30:5
Jumalan jokainen sana on tulessa koeteltu,
hän on niiden kilpi, jotka häneen turvaavat.

13. toukokuuta 2020

Roomalaiskirje 12:1
Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten kehotan teitä, veljet: Antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla.

12. toukokuuta 2020

Markus 11:24
Niinpä minä sanon teille: Mitä ikinä te rukouksessa pyydätte, uskokaa, että olette sen jo saaneet, ja se on teidän.

11. toukokuuta 2020

Psalmit 24:1
Herran on maa ja kaikki mitä siinä on,
maanpiiri ja ne jotka siinä asuvat.

10. toukokuuta 2020

Matteus 19:19
Kunnioita isääsi ja äitiäsi, ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.

9. toukokuuta 2020

2. Tessalonikalaiskirje 3:5
Herra ohjatkoon sydämenne rakastamaan Jumalaa ja odottamaan kestävinä Kristusta.

8. toukokuuta 2020

Sananlaskut 22:1
Hyvä maine on rikkautta arvokkaampi,
suosio parempi kuin kulta ja hopea.

7. toukokuuta 2020

Galatalaiskirje 5:16
Tarkoitan tätä: antakaa Hengen ohjata elämäänne, niin ette toteuta lihanne, oman itsekkään luontonne haluja.

6. toukokuuta 2020

Johannes 1:1
Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala.

5. toukokuuta 2020

Psalmit 63:2
Jumala, minun Jumalani,
sinua minä odotan.
Sieluni janoaa sinua,
ruumiini ikävöi sinua
ja uupuu autiomaassa ilman vettä.

4. toukokuuta 2020

1. Johanneksen kirje 4:8
Joka ei rakasta, ei ole oppinut tuntemaan Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus.

3. toukokuuta 2020

2. Mooseksen kirja 14:14
Herra sotii teidän puolestanne, olkaa te hiljaa!

2. toukokuuta 2020

Sananlaskut 2:9
Silloin ymmärrät, mitä oikeus ja vanhurskaus on,
pysyt alusta loppuun oikeamielisten tiellä.

1. toukokuuta 2020

Roomalaiskirje 8:25
Jos taas toivomme jotakin mitä emme näe, me myös odotamme sitä kärsivällisesti.
Päivän Raamatun jae
3. Mooseksen kirja 19:17-18
Älä paheksu lähimmäistäsi vain ajatuksissasi, vaan nuhtele häntä avoimesti; muuten joudut osalliseksi hänen syyllisyydestään. Älä kosta omaan kansaasi kuuluvalle äläkä pidä yllä riitaa hänen kanssaan, vaan rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Minä olen Herra.