DailyVerses.netTopicsSubscribeRandom Verse
<

James 3 - KJV & KAT

>
«James 3:2»
For in many things we offend all. If any man offend not in word, the same is a perfect man, and able also to bridle the whole body.Veď všetci sa prehrešujeme v mnohom. Kto sa neprehrešuje slovom, je dokonalý muž, schopný udržať na uzde aj celé telo.
Out of the same mouth proceedeth blessing and cursing. My brethren, these things ought not so to be.Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i zlorečenie. A nemá to tak byť, bratia moji.
Who is a wise man and endued with knowledge among you? let him shew out of a good conversation his works with meekness of wisdom.Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým životom ukáže svoje skutky v múdrej skromnosti.
For where envying and strife is, there is confusion and every evil work.Lebo kde je žiarlivosť a sváry, tam je nepokoj a každé možné zlo.
But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be intreated, full of mercy and good fruits, without partiality, and without hypocrisy.Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky.
And the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace.A ovocie spravodlivosti sa zasieva v pokoji pre tých, čo šíria pokoj.

Bible verse of the day

As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith.

Random Bible Verse

And Jesus looking upon them saith, With men it is impossible, but not with God: for with God all things are possible.

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God, with (even) fewer ads:

Donate

Bible verse of the day

As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies