DailyVerses.net

12 Bijbelteksten over het Erkennen van God

« 1 John 4:15 »

NBV BGT NBG BB
X
NIV
Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is – God blijft in hem en hij in God.If anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in them and they in God.
Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw.Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful.
En alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!And every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.
Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved.
Want er staat geschreven: (Zo waarachtig als) Ik leef, spreekt de Here: voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God loven.It is written: ‘As surely as I live,’ says the Lord, ‘every knee will bow before me; every tongue will acknowledge God.’
Mijn ziel zegt: Mijn deel is de Here, daarom zal ik op Hem hopen.I say to myself, “The Lord is my portion; therefore I will wait for him.”
Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.Fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses.
Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden.If you declare with your mouth, “Jesus is Lord,” and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.
Mijn zonde maakte ik U bekend, en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet; ik zeide: Ik zal de Here mijn overtredingen belijden, en Gij vergaaft de schuld mijner zonden. selaThen I acknowledged my sin to you and did not cover up my iniquity. I said, “I will confess my transgressions to the Lord.” And you forgave the guilt of my sin.
Wie is Hij toch, de Koning der ere? De Here der heerscharen, Hij is de Koning der ere. selaWho is he, this King of glory? The Lord Almighty— he is the King of glory.
Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen.The one who is victorious will, like them, be dressed in white. I will never blot out the name of that person from the book of life, but will acknowledge that name before my Father and his angels.
Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader.No one who denies the Son has the Father; whoever acknowledges the Son has the Father also.

Lees meer

Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Hij zeide tot hen: Ziet toe, dat gij u wacht voor alle hebzucht, want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android