DailyVerses.net
<

Johannes 13 - NBG & NBV

>
Lees dit hoofdstuk online, klik hier om het hoofdstuk te lezen.

Bijbelteksten

« Johannes 13:14 »

NBV BGT NBG BB
X
NBV
Gij noemt Mij Meester en Here, en gij zegt dat terecht, want Ik ben het.Jullie zeggen altijd “meester” en “Heer” tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook.
Indien nu Ik, uw Here en Meester, u de voeten gewassen heb, behoort ook gij elkander de voeten te wassen.Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen.
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie ontvangt, die Ik zend, ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden heeft.Ik verzeker jullie: wie iemand ontvangt die door mij gezonden is ontvangt mij, en wie mij ontvangt ontvangt hem die mij gezonden heeft.
Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt.Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.
Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander.'Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.'
Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Mijn zoon, indien uw hart wijs is, dan zal ook mijn hart zich verheugen.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android