DailyVerses.net
<

Proverbs 16 - ESV & NBG

>
Read this Bible chapter online, click here to read.

Bible Verses


NIV KJV ESV NKJV
X
NBG
Commit your work to the Lord, and your plans will be established.Beveel de Here uw werken, dan zullen uw voornemens gelukken.
Better is a little with righteousness than great revenues with injustice.Beter een weinig met gerechtigheid, dan grote inkomsten met onrecht.
The heart of man plans his way, but the Lord establishes his steps.Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de Here bestiert zijn gang.
How much better to get wisdom than gold! To get understanding is to be chosen rather than silver.Hoeveel beter is het, wijsheid te verkrijgen dan goud, hoeveel verkieslijker is het, verstand te verwerven dan zilver!
Whoever gives thought to the word will discover good, and blessed is he who trusts in the Lord.Wie op het woord acht geeft, zal het goede vinden; ja, welzalig hij, die op de Here vertrouwt.
Gracious words are like a honeycomb, sweetness to the soul and health to the body.Vriendelijke woorden zijn als honigzeem, zoet voor de ziel en medicijn voor het gebeente.
A dishonest man spreads strife, and a whisperer separates close friends.Een valsaard veroorzaakt twist, een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden.
Whoever is slow to anger is better than the mighty, and he who rules his spirit than he who takes a city.Een lankmoedig mens overtreft een held, wie zijn geest beheerst, hem die een stad inneemt.
Comments
For all that is in the world—the desires of the flesh and the desires of the eyes and pride of life—is not from the Father but is from the world.
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies