DailyVerses.netTemasVersículo AleatórioInscreva-se

Versículos da Bíblia sobre Falar

«A morte e a vida estão no poder da língua; e aquele… Provérbios 18:21»
A morte e a vida estão no poder da língua; e aquele que a ama comerá do seu fruto.Smrť priam tak ako život býva v moci jazyka a tí, čo radi obracajú ním, budú sa živiť jeho ovocím.
O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca.Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa.
Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem.Z vašich úst nech nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú.
O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação.Ten, kto si dáva pozor na ústa, je strážcom svojho života, kto však rozdrapuje svoje pery, tomu hrozí pohroma.
Não tornando mal por mal ou injúria por injúria; antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que, por herança, alcanceis a bênção.Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania.
Uma língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito.Lahodnosť jazyka je stromom života, ale poraňuje dušu, keď je nerestný.
Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio; e o que cerrar os seus lábios, por sábio.Aj pochábľa, ak mlčí, pokladajú za múdreho, keď zatíska pery, za rozumného.
Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no Dia do Juízo.No hovorím vám: Ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať z každého daromného slova, ktoré vyslovia.
Sabeis isto, meus amados irmãos; mas todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar.Vedzte, bratia moji milovaní: každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý do reči a pomalý do hnevu.
Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente.Tam, kde je veľa rečí, nechýba hriech, a preto ten, kto drží svoje pery na uzde, je rozumný.
Abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham em desolação.Otváraj svoje ústa za zmĺknutého v pravote všetkých ponechaných na seba!
O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra, a seu tempo, quão boa é!Človek sa teší z podarenej odpovede svojich úst a slovo v pravý čas - oj, akéže je dobré!
A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira.Vľúdna odpoveď krotí hnev, urážlivé slovo vzbudzuje však zlosť.
Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade.Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.
Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo.Veď všetci sa prehrešujeme v mnohom. Kto sa neprehrešuje slovom, je dokonalý muž, schopný udržať na uzde aj celé telo.
O que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio.Klebetník, ktorý sa túla, povyzrádza tajnosti, kto však má zmysel pre spoľahlivosť, ten drží slovo u seba.
Nas palavras da boca do sábio, favor, mas os lábios do tolo o devoram.Slová z úst múdreho sú prívetivé, čo však odznieva z perí nemúdreho, pohlcuje ho.
Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só; se te ouvir, ganhaste a teu irmão.Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata.
Encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo o dia.Nech sa mi ústa naplnia tvojou oslavou a nech ťa velebím deň čo deň.
Porquanto tudo o que em trevas dissestes à luz será ouvido; e o que falastes ao ouvido no gabinete sobre os telhados será apregoado.Lebo čo ste povedali vo tme, bude počuť na svetle, a čo ste pošepli v izbách do ucha, bude sa rozhlasovať zo striech.
De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim.Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i zlorečenie. A nemá to tak byť, bratia moji.
A saber: Se, com a tua boca, confessares ao Senhor Jesus e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo.Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je Pán!“ a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.
E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas; porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi.
Onde não há conselho os projetos saem vãos, mas, com a multidão de conselheiros, se confirmarão.Vychodia nazmar plány, keď niet porady, daria sa však tam, kde je veľa poradcov.
E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos.Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť.

Louvai ao Senhor e invocai o seu nome; fazei conhecidas as suas obras entre os povos.Oslavujte Pána a vzývajte jeho meno, rozhlasujte jeho skutky medzi národmi.
Anterior123Próximo

Versículo da Bíblia do dia

Não erreis: Deus não se deixa escarnecer; porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará.

Versículo Aleatório da Bíblia

Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm; todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma.Próximo versículo!Com imagem

Apoiar DailyVerses.net

Ajude-me a espalhar a Palavra de Deus:
Doação

Versículo da Bíblia do dia

Não erreis: Deus não se deixa escarnecer; porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará.

Receba o Versículo Diário

Plano de leitura da Bíblia pessoal

Registrar para configurar seu plano de leitura da Bíblia e ver o seu progresso.
AceitarEste site usa cookies